Stála expozícia

Zrod výtvarnej moderny na Slovensku

4. poschodie

Na prelome 19. a 20. storočia pôsobili na Slovensku mnohí vynikajúci umelci, ktorí spoluvytvárali podobu výtvarného umenia.

Detail expozície

Výtvarná moderna Slovenska

3. poschodie

Slovenské výtvarné umenie sa v medzivojnovom období formovalo v podmienkach ustavičných zmien, ktoré existenčne zasahovali do života každého jednotlivca.

Detail expozície

Skupina Mikuláša Galandu

2. poschodie

Pôsobenie Skupiny Mikuláša Galandu od roku 1957 do posledného skupinového vystúpenia v Berlíne v roku 1969 bolo významným procesom v rámci formovania slovenského výtvarného umenia.

Detail expozície

Osobnosti a fenomény

1. poschodie

Súčasné umenie chápeme v širšom kontexte od druhej polovice 20. storočia dodnes. Prezentujeme preto aj diela významných osobností výtvarnej scény, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku.

Detail expozície

Nezmeškaj výstavu alebo koncert