Vzdelávacie programy

Postavme si galériu

Viete, čo je to galéria? Už ste niekedy stáli v budove plnej umeleckých diel? Vedeli ste, že aj samotná budova galérie je umeleckým dielom? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete v našom vzdelávacom programe.

Jeho cieľom je predstaviť deťom galériu ako inštitúciu a jej priestor ako architektonické dielo. Deti sa interaktívnou formou oboznámia so zákonitosťami, ktoré platia v architektúre, ako aj s architektonickými prvkami. Program zakončia tvorivou aktivitou.

 • Program je určený pre deti od osem do dvanásť rokov.
 • Trvanie programu: 60 – 90 minút
 • Maximálny počet účastníkov: 20 (v prípade väčšieho počtu je potrebná konzultácia; možnosť individuálnej alternatívy)
 • Cena na žiaka: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

Od Barbizoncov k impresionizmu

Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, kam až siahajú počiatky moderného umenia? Prečo vzniklo a čo je preň príznačné? Práve týmto otázkam sa venuje vzdelávací program nazvaný „Od Barbizonu k impresionizmu“.

Jeho cieľom je interaktívnou formou oboznámiť deti s moderným umením prostredníctvom diel slovenských autorov ako napríklad Ladislav Mednyánszky či Dominik Skutecký. V závere programu budú mať deti možnosť odpočinúť si pri tvorivej činnosti.

 • Program je určený pre deti od deväť do štrnásť rokov.
 • Trvanie programu: 60 – 90 minút
 • Maximálny počet účastníkov: 20 (v prípade väčšieho počtu je potrebná konzultácia; možnosť individuálnej alternatívy)
 • Cena na žiaka: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

1 + 1 = 3

Určite ste si všimli, že keď dva menšie prvky spojíte, dostanú zrazu úplne iný zmysel. Princíp spájania prvkov – farebných škvŕn, geometrických tvarov či rôznych materiálov – do celku je prítomný v celej sfére umenia, no v modernom umení nadobúda iné črty. Na dielach slovenských autorov si ukážeme, ako a čo spájali moderní umelci.

Cieľom programu je deti motivovať, aby vedomosti nenadobúdali len pasívne, ale aj aktívne. Program sa ukončí workshopom, kde budú deti mať možnosť aplikovať získané vedomosti v praxi.

 • Program je určený pre deti od desať do štrnásť rokov.
 • Trvanie programu: 60 – 90 minút
 • Maximálny počet účastníkov: 20 (v prípade väčšieho počtu je potrebná konzultácia; možnosť individuálnej alternatívy)
 • Cena na žiaka: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

Ľudový motív v slovenskom umení

Okrem vplyvov európskej moderny sa na obrazoch slovenských umelcov ako Martin Benka či Miloš Alexander Bazovský vyskytujú aj prvky tradičnej slovenskej kultúry. Poďte sa spolu s nami pozrieť na diela, ktoré sú zároveň nositeľom slovenských ľudových tradícií.

 • Program deti oboznámi s formálnou i obsahovou interpretáciou umeleckého diela.
 • Program je určený pre deti od deväť do štrnásť rokov.
 • Trvanie programu: 60 – 90 minút
 • Maximálny počet účastníkov: 20 (v prípade väčšieho počtu je potrebná konzultácia; možnosť individuálnej alternatívy)
 • Cena na žiaka: 2 € (pedagogický dozor zdarma)

Prechádzka slovenskou modernou

Komentovaná prehliadka pre stredné školy, ktorá študentom približuje vznik moderny a jej prejavy v slovenskom umení.

 • Program je určený pre študentov stredných škôl.
 • Trvanie programu: 60 – 90 minút
 • Cena na žiaka: 3 € (pedagogický dozor zdarma)

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené

Nezmeškaj výstavu alebo koncert