Archív výstav

14. septembra 2019

Maľba – Cena Nadácie VÚB

Súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov plní svoje poslanie – vyťahovať na svetlo najväčšie talenty spomedzi profesionálnych maliarov na Slovensku a približovať umenie širokej verejnosti – už 14 rokov.

13. marca 2019

Ladislav Mednyánszky – K 100. výročiu úmrtia umelca

Ladislav Mednyánszky (1852 Beckov – 1919 Viedeň) bol jedným z najvýznamnejších maliarov prelomu 19. a 20. storočia a rozhodne najznámejším umelcom Barbizonu u nás. Vo svojej dobe bol uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval zážitok umelca, jeho individuálne pocity a nálady, čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň.

11. decembra 2018

Koloman Sokol 1968-1993

V zbierkach Galérie Nedbalka sa nachádza osemnásť prác na papieri od Kolomana Sokola z obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia.

29. októbra 2018

Ateliér Františka Buriana Art dizajn na VŠVU v Bratislave

Invencia, kreativita, experiment a kritické myslenie

28. septembra 2018

Maľba 2013-2018

Nadácia VÚB dlhoročne podporuje výtvarné umenie.

30. augusta 2018

Zora Palová – Zorenie

Výstava „Zorenie“ významnej sochárky a sklárskej výtvarníčky predstavuje sedem dekád autorkinho života.

14. marca 2018

Vladimír Kompánek – Rozpomínanie

Pre Vladimíra Kompánka bol umelecký život rozpomínaním.

29. januára 2018

Robert Hromec – V nútri časovej kapsuly

Manuálna komunikácia používajúca gestá ruky sprostredkováva správu medzi osobami navzájom a okolitým svetom.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert