späť

Zátišia zo zbierky Galérie Nedbalka

,,Rovnako ako sa dá triviálnymi slovami napísať krásna pieseň, môže z triviálnych predmetov vzniknúť dokonalý obraz.“ E. H. Gombrich

Galéria Nedbalka ako galéria moderného umenia každoročne organizuje niekoľko výstav, prostredníctvom ktorých návštevníkom a návštevníčkam predstavuje diela zo svojej zbierky, ktoré nie sú súčasťou stálej expozície.

Výstava predstavuje žáner zátišia v kontexte slovenskej výtvarnej moderny. Jej cieľom je poukázať na formálnu pestrosť tohto žánru, ako aj na jeho schopnosť reflektovať sociálny, historický a kultúrny kontext či riešiť duchovné problémy. Vystavené diela nie sú súčasťou stálej expozície. Ide o diela autorov a autoriek, ktorí/-é svojou tvorbou významne prispeli k formovaniu slovenského moderného umenia v 20. storočí a ovplyvnili nasledujúce generácie umelcov.

Z literárnych prameňov sa dozvedáme, že história zátišia siaha až do antického Grécka. Na jeho označenie sa používali výrazy rhypografia alebo rhopografia, ktoré znamenali drobnosť, pričom druhý spomínaný výraz mal aj zosmiešňujúce konotácie. V porovnaní s ostatnými žánrami bolo zátišie dlhý čas považované za menejcenné s odôvodnením, že vyžaduje ,,iba“ technickú zručnosť a často skĺzava až k dekorativizmu. Zátišie však napriek tomu poskytuje umelcovi veľkú slobodu, pretože nad všetkým, čo chce zobraziť, má plnú kontrolu. Predmety si môže usporiadať a osvetliť ako len chce a navyše jeho dielo nie je závislé od trpezlivosti zobrazovanej osoby. Aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že zátišie má čisto opisný charakter, odráža sa v ňom aj sociálny a historický kontext a umelci prostredníctvom neho riešili aj duchovné problémy. V tomto prípade nadobúdajú zátišia symbolický rozmer.

 

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené