Príbeh galérie

Príbeh Galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, vďaka ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. Traja filantropi – manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom – sa rozhodli spropagovať slovenskú výtvarnú kultúru, a tak vznikol projekt veľkej a stabilnej inštitúcie, ktorá sprístupnila verejnosti súkromnú zbierku slovenského umenia a urobila to priamo v srdci Bratislavy. S hrdosťou, úprimnou radosťou a bez preháňania môžeme povedať, že ju doposiaľ ešte nikto neprekonal.

Zozbierať také množstvo kvalitných diel približujúcich najdôležitejšie etapy slovenského výtvarného umenia sa môže zdať nemožné, kolekciu sa im však podarilo zhromaždiť v rekordne krátkom čase.  Vďaka sizyfovskej námahe a nemalým vstupným investíciam dokázala trojica získať diela kľúčových autorov, ktorí v zbierke nemohli chýbať. Artúr Bartoška systematicky nakupoval maliarske a sochárske práce, až bol ich počet taký vysoký, že potrebovali vhodný reprezentatvny priestor.

Manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom

A Nedbalke opäť raz prialo šťastie. Staviteľ Maroš Búci objavil v historickom jadre mesta navonok nenápadnú budovu, ktorá po rozsiahlej rekonštrukcii do poslednej bodky naplnila očakávania filantropov. Ani tu nezľavili zo svojich nárokov: použili ušľachtilé materiály a najmodernejšie technológie, ktoré spĺňajú požiadavky na uchovávanie a vystavovanie umeleckých diel. Aj tým z Galérie Nedbalka vytvorili unikátny priestor. Svoje brány verejnosti prvýkrát otvorila v októbri 2012 a odvtedy cez ne prešlo už viac ako šesťdesiattisíc domácich aj zahraničných hostí.

Koncepcia architektonického riešenia interiéru pripomína Guggenheimovo múzeum v New Yorku a totožné je aj jeho poslanie – preto sa Galéria Nedbalka zvykne nazývať aj “slovenským guggenheimom”. Koncepciu stálej expozície vytvorila historička umenia Zsófia Kiss-Szemán, ktorá bola zároveň kurátorkou prvej výstavy diel Stanislava Filka. Dôraz sa kládol aj na vhodnú prezentáciu vystavených predmetov, pričom nové rámy zabezpečila známa pražská rodinná firma Rámařství Brůžek.

Reštaurátorské ošetrenie bolo v skúsených rukách Svetlany Ilavskej a o nadčasový dizajnový koncept Nedbalky ako aj prvkov jej vizuálnej a marketingovej komunikácie sa postarala firma Calder. Tá zároveň realizovala vydanie úvodnej sprievodnej publikácie. Galéria si postupne vytvorila dobré personálne zázemie – kustódov a personál správy budovy, recepcie a kaviarne.

Zbierky Galérie Nedbalka sa rozrástli, dnes obsahujú okolo tisíc umeleckých diel. Aby sme ich mohli predstaviť, organizujeme aj krátkodobé výstavné projekty. Informácie o všetkých umeleckých predmetoch nájdete v početných publikáciách, ktoré priebežne vydávame, ako aj na webových stránkach galérie. Niektoré diela sú podrobnejšie spracované v rámci rubriky Obraz mesiaca.

Galéria okrem toho pravidelne realizuje aj výstavy súčasných slovenských výtvarníkov. Tie sa tešia mimoriadnej obľube a na konte ich máme už tridsať. Od roku 2013 každoroňce hostíme aj súťaž Maľba – Cena Nadácie VUB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Zatiaľ najväčší záujem bol o výstavy Márie Medveckej (2015) a Albína Brunovského (2017). Zapájame sa aj do novších festivalov súčasného umenia, akými sú napríklad Socha a objekt alebo Biela noc, v rámci ktorej naše priestory navštívilo 1 500 účastníkov. O odborné vedenie galerijných projektov sa starajú externí spolupracovníci, ktorí pôsobia ako hosťujúci kurátori a autori katalógov či monografií umelcov.

Príbeh galérie Nedbalka

Slovensko je krajina s bohatou výtvarnou kultúrou a jedným z hlavných cieľov galérie je prezentácia a propagácia slovenského umenia. Pracujeme najmä s bratislavským divákom, zo zahraničných tvoria väčšinu anglosaskí návštevníci, ale zameriavame sa aj na mladých ľudí. Sme presvedčení, že vzťah k umeniu si treba vytvárať od začiatku, a preto aktívne oslovujeme školy a deti. Okrem výkladov a prednášok sú čoraz obľúbenejšie koncerty vážnej hudby. V roku 2014 sme sa podieľali na umiestnení sochy Juraja Rusňáka Materstvo na Palisádach – Slubekovej záhrade ju venovali manželia Paškovci. Nedbalka tiež financovala opravu Rusňákových prác v priestoroch hlavnej železničnej stanice.

Ako sme už naznačili, počas piatich rokov sme nezaháľali ani v akvizičnej činnosti. V stálej expozícii tak môžete nájsť diela autorov, medzi ktorých patria napríklad Ladislav Mednyánszky, Dominik Skutecký, Martin, Benka, Rudolf Krivoš, Endre Nemes, Rudolf Fila, Viera Žilinčanová alebo Michal Jakabčic. Podarilo sa nám tiež získať väčšie súbory diel z tvorby Kolomana Sokola a Ľudovíta Fullu, aj vzácne práce pochádzajúce zo 60. rokov od Miloša Urbáska a Alexa Mlynárčika. Pribudla aj kolekcia malieb z pozostalosti Milana Paštéku.

Pozorne však sledujeme aj mladých autorov, a tak v Galérii Nedbalka nájdete diela Ašota Haasa, Lucie Dovičákovej, Doroty Sadovskej a mnohých ďalších. Zaujímavá kolekcia vznikla aj kúpou prác menej známeho sochára Juraja Rusňáka, ktorého staršie práce boli za jeho účasti odliate do bronzu.

Zároveň si uvedomujeme, aká dôležitá je komunikácia, a tak sme výrazne posilnili marketing, masmediálnu komunikáciu a prítomnosť na sociálnych sieťach. Spolupracujeme s cestovateľskými portálmi (TripAdvisor) a lokálnymi partnermi (Bratislava Tourist Board, City Life, Kam v Bratislave). Stali sme sa súčasťou celosvetovej siete Google Arts & Culture a nájdete nas na Wikipedii. Nezaostávame ani vo využívaní nových technológií a spustili sme prevádzku nového sprievodcu pomocou “image recognition”.

Nedbalka prvých päť rokov pracovala na tom, aby sa etablovala. Chceme, aby jej meno bolo zárukou kvality. Spolupracujeme s inštitúciami rovnakého zamerania, naše diela môžete ako výpožičky vidieť na rôznych výstavách. Naša činnosť je financovaná z privátnych zdrojov Petra Paška, z príjmov zo vstupného, predaja publikácií a z komerčných zdrojov. Rovnako sa nám však darí aj pri získavaní verejných zdrojov, dotácií a grantov.

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené

Nezmeškaj výstavu alebo koncert