Aktuálna výstava

Aktuálna výstava:

Ladislav Mednyánszky – K 100. výročiu úmrtia umelca

Termín: 27.03. - 22.09.2019
Kurátor: Zsófia Kiss-Szemán

Ladislav Mednyánszky (1852 Beckov – 1919 Viedeň) bol jedným z najvýznamnejších maliarov prelomu 19. a 20. storočia a rozhodne najznámejším umelcom Barbizonu u nás. Vo svojej dobe bol uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval zážitok umelca, jeho individuálne pocity a nálady, čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň.

Detail expozície

Nezmeškaj výstavu alebo koncert