Aktuálna výstava

Aktuálna výstava:

Viera Kraicová – Obrazy 1962 – 1994

Termín: 16.06. - 26.09.2021
Kurátor: Miroslava Urbanová

Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu.

Detail expozície

Nezmeškaj výstavu alebo koncert