Aktuálna výstava

Aktuálna výstava:

Momentálne neprebieha žiadna výstava

Prízemnie Galérie Nedbalka je vyhradené pre krátkodobé výstavy z tvorby slovenských autorov 20. a 21. storočia. Dočasné výstavy budú prezentovať autorské alebo tematické kolekcie zo zbierky Galérie Nedbalka, výstavy aktuálnej tvorby súčasných umelcov, i umelcov z histórie slovenského výtvarného umenia. Svojou výstavnou dramaturgiou orientovanou predovšetkým na mapovanie kvalitného slovenského umenia má galéria v úmysle prispieť k výtvarnému dianiu v Bratislave i na Slovensku.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert

Pripravujeme:

Viera Kraicová – Obrazy 1962 – 1994

Termín: 16.06. - 26.09.2021
Kurátor: Miroslava Urbanová

Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu.

Detail expozície

Nezmeškaj výstavu alebo koncert