O galérii Nedbalka

Cieľom Galérie Nedbalka je sprístupniť návštevníkovi diela slovenských velikánov, ktorí vytvorili časť nášho kultúrneho dedičstva.

Trip Advisor Viac o galérii

O galérii

Galéria Nedbalka sa nachádza na ulici patriacej k najstarším v Bratislave. Krivolaká ulica postavená na starých mestských hradbách z 13. až 15. storočia spája Laurinskú ulicu s Uršulínskou. Ešte aj začiatkom 20. storočia bola architektonicky i historicky jednou z najzaujímavejších ulíc v historickom jadre Starého mesta.

Zvonka typická klasicistická fasáda rakúsko-uhorského typu, vnútri malý slovenský Guggenheim. Päť kruhových poschodí a diela slovenských výtvarných umelcov 19. a 20. storočia. Galéria Nedbalka patrí k najkrajším stavbám tohto typu na Slovensku. Dvaja významní slovenskí architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa získali za unikátnu dostavbu budovy, v ktorej sa galéria nachádza, Cenu Dušana Jurkoviča. V roku 2012 sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia pod vedením Ing. arch. Jarmily Kusej.

Zbierka pozostávajúca z viac ako 1 000 diel od 83 významných slovenských umelcov. Stošesťdesiat obrazov a sôch vystavených v stálej expozícii na ploche 1 529 m2.

Nahliadnite do priestorov Galérie Nedbalka.

Príbeh Galérie Nedbalka

Príbeh Galérie Nedbalka sa začal zberateľskou vášňou a víziou, vďaka ktorej sa nemožné stalo skutočnosťou. Traja filantropi – manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom – sa rozhodli spropagovať slovenskú výtvarnú kultúru, a tak vznikol projekt veľkej a stabilnej inštitúcie, ktorá sprístupnila verejnosti súkromnú zbierku slovenského umenia a urobila to priamo v srdci Bratislavy. S hrdosťou, úprimnou radosťou a bez preháňania môžeme povedať, že ju doposiaľ ešte nikto neprekonal.

Manželia Miloslava a Peter Paškovci spolu s Artúrom Bartoškom

História budovy galérie

Archívno-historický výskum sídla Galérie Nedbalka na Nedbalovej 17 pod vedením historičky a dlhoročnej pracovníčky pamiatkového úradu Viery Obuchovej priniesol mnoho zaujímavých informácií.

Budova je kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatok pod číslom 651. Je súčasťou historického jadra štátnej mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava. Ide o obytný meštiansky dom nájomného charakteru, ktorý je umiestnený v radovej zástavbe Nedbalovej ulice. Blok budov sa nachádzal v blízkosti mestských hradieb a Laurinskej brány.

Teodor Ortvay vo svojom diele o uliciach a námestiach Bratislavy písal začiatkom 20. storočia aj o Hummelovej (Hummelgasse, Hummel-utca), dnešnej Nedbalovej ulici. Bola podľa neho krivoľaká a patrila medzi najstaršie ulice v meste.

Podľa rukopisu Vendelína Jankoviča sa prvý záznam týkajúci sa nami sledovanej parcely viaže k roku 1430 – Pendettin Judin. V 19. storočí sú ako majitelia uvádzaní Josef Stöger (1878) a neskôr obchodník s kamenným uhlím Adolf Heck s manželkou Annou (1890 – 1894). Na parcele sa v tom čase nachádzal obytný dom, ku korému patria dva dvory a hospodárska budova s rozlohou 99,5 štvorcových siah (öl). V roku 1905 sú ako vlastníci domu uvedení Josef a Anton Tafelmayerovci.

Objekt Nedbalova 17 bol postavený začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. V druhej polovici 19. storočia bol prestavaný a nadstavený o jedno poschodie, pričom prízemie bolo upravené na reštauračné priestory.

Posledným známym majiteľom objektu bol Jozef Pahr, ktorý sa v roku 1911 v Pressburger Wegweisser uvádza ako hostinský. V roku 1928 žiadal stavebný úrad o povolenie nadstaviť druhé poschodie. Projekt nadstavby a úprav, ktorý vypracoval významný bratislavský architekt a staviteľ Alexander Feigler, sa zachoval v Archíve mesta Bratislavy.

V roku 1930 boli v reštauračných miestnostiach objektu vykonané úpravy podľa projektu architekta Antonína Bartoša. Cieľom adaptačných prác bolo zmodernizovanie jedálenských priestorov a výčapu s kuchyňou. Od roku 1940 prevádzkoval reštauráciu Vincent Zapletal. Po prevrate v roku 1948 bol objekt zoštátnený a pridelený firme NARRA, n. p. Od roku 1950 bola nájomníkom objektu (vtedy Nedbalova 25) Vesna, n. p., ktorá tu mala závodnú jedáleň. Minimálna údržba domu spôsobila jeho celkové chátranie. Už v päťdesiatych rokoch 20. storočia sa preto uvažovalo o celkovej asanácii objektu.

Budova po rekonštrukcii

Až začiatkom deväťdesiatych rokov sa začala realizovať celková rekonštrukcia objektu, ktorý mal slúžiť ako Objekt devízového úseku Slovenskej štátnej sporiteľne. Za realizáciu rekonštrukcie a dostavby budovy na Nedbalovej 17 získali v roku 1995 architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa cenu Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska. Budova Galérie Nedbalka na Nedbalovej 17 bola od pôvodného majiteľa odkúpená v roku 2011, už vtedy s myšlienkou zriadiť v nej umeleckú galériu pre širokú verejnosť.

Slovenská sporiteľňa, a. s., uvoľnila objekt po dobudovaní svojej novej modernej centrály. Chátrajúcu „spiacu krásku“ napokon objavil staviteľ Maroš Búci, ktorý organizačne zastrešil celú rekonštrukciu vrátane kolaudácie a získania povolenia na užívanie stavby.

Projektovú štúdiu a realizačné projekty zmeny účelu využitia a komplexnej rekonštrukcie objektu riešil tím projektantov pod vedením architektky Jarmily Kusej. Po rekonštrukcii objekt disponuje bezbariérovým prístupom do všetkých priestorov.

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

  • Galéria Nedbalka, n. o.
    Nedbalova ulica 17
    811 01 Bratislava
    tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

  • Otvorené denne
  • okrem pondelka
  • 13.00 – 19.00
  • Zatvorené

Nezmeškaj výstavu alebo koncert