späť

Erik Binder – Vizuálny punk

Umenie musí vyrušovať, vystreliť vám z hlavy všetky problémy.

Erik Binder

Nová výstava Galérie Nedbalka nazvaná Erik Binder – Vizuálny punk predstavuje maľby jednej z najvýraznejších osobností slovenskej výtvarnej scény porevolučného obdobia. Maľby sa stali zberateľsky najvyhľadávanejšou časťou Binderovej tvorby. Sú to komplexné kompozície, ktoré v sebe zahŕňajú množstvo na prvý pohľad rôznorodých prvkov. Binder vníma rôzne javy, ktoré sa vo svete objavujú, abstrahuje ich do znakov a symbolov a tie následne implementuje do samotnej maľby. Javy, ktoré ho zaujímajú, sú predovšetkým výrazové prostriedky rôznych subkultúr, najmä street artu a konkrétne graffiti. Ich jazyk objavoval najmä v množstve malieb akrylátovými sprejmi. V tých je dominantná gestická maľba, spontánnosť a inšpirácia detskou kresbou. Vďaka tomuto spôsobu vyjadrenia môže autor rýchlo spracovať najrozličnejšie nápady. Spreje z pohľadu ,,profesionálnych“ tvorcov grafitov nanáša ,,amatérsky“ a necháva ich voľne stekať po plátne či papieri, čím vzniká jeho jedinečný rukopis. Okrem toho grafity vytrháva z ich prirodzeného prostredia a implementuje ho do tzv. vysokého umenia. Týmto spôsobom sa snaží stierať hranice medzi ,,vysokým“ a ,,nízkym“ umením. Z diel vyžaruje pre autora typický bezprostredný humor a detská hravosť, ktoré vychádzajú najmä z jeho nespútanej radosti zo samotného aktu tvorby. V tvorbe sa snaží čo najviac oprostiť od vlastných zámerov.

 

Erik Binder

bol významný slovenský vizuálny umelec, ktorý pôsobil na výtvarnej scéne tri desaťročia až do svojej predčasnej smrti v júni 2023. Svojou tvorbou sa zaradil k najvýznamnejším predstaviteľom strednej generácie autorov súčasnej umeleckej scény. Realizoval sa v rôznych sférach vizuálneho umenia. Poznali sme ho ako maliara, performera či tvorcu inštalácií. Binder patril medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej nielen slovenskej, ale aj stredoeurópskej výtvarnej scény. Svojou tvorbou sa zapísal do povedomia odbornej i laickej verejnosti a prezentoval ju na mnohých výstavách doma i v zahraničí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond pre podporu umenia.