späť

Miloš Alexander Bazovský – Slovenská vizuálna balada

Ja nemaľujem pekne… Ale maľujem zákonite.

Miloš Alexander Bazovský

Galéria Nedbalka ako galéria moderného umenia každoročne organizuje niekoľko výstav, prostredníctvom ktorých návštevníkom a návštevníčkam predstavuje diela zo svojej zbierky, ktoré nie sú súčasťou stálej expozície. Aktuálna výstava Slovenská vizuálna balada predstavuje dielo Miloša Alexandra Bazovského a ponúka pohľad na vývoj jeho tvorby od dvadsiatych do päťdesiatych rokov 20. storočia

Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. januára 1899 v Turanoch nad Váhom do učiteľskej rodiny. Rodné prostredie neskôr významne ovplyvnilo jeho tvorbu. Umelecké vzdelanie získal Bazovský v Pešti a neskôr v Prahe, významnom centre kultúrneho a umeleckého diania, kde sa v tom čase stretávali umelci a filozofi z celej Európy. Absolvoval viaceré študijné cesty, ktoré ho nesmierne obohatili, ale vždy sa rád vracal domov. Rodná zem bola preňho celoživotnou inšpiráciou. Cestoval po Slovensku a spoznával jeho obyvateľov, ich radosti i strasti. Počas ciest vytvoril množstvo kresieb, pastelov či fotografií, ktoré neskôr použil ako štúdie. Pre nadobudnuté poznatky hľadal jedinečný výraz, formálne ovplyvnený nielen modernou, ale napríklad aj africkým, aztéckym či egyptským umením. Alfou a omegou mu však bol napriek tomu spontánny maliarsky akt podnietený emocionálnym zážitkom zo skutočnosti.

Okrem tvorivej činnosti sa Bazovský venoval aj neformálnemu vzdelávaniu. S Jankom Alexym a Zoltánom Palugyayom organizovali v martinskom ateliéri prednášky, ktorými sa snažili oboznamovať odbornú i laickú verejnosť so súdobým umeleckým dianím. Na prednášky pozývali aj rôznych umelcov, aby predstavili svoju tvorbu. Bazovský udržival živý kontakt s generáciou mladších umelcov. Nesnažil sa ich mentorovať, naopak, považoval ich za seberovných a zaujímal sa o ich názory a aktivity.

Ako umelec aj ako človek Bazovský bažil po nových podnetoch, ktoré umelecky spracúval. Pre jeho tvorbu je charakteristický neutíchajúci vývoj a túžba po nájdení jedinečného umeleckého výrazu. Verný svojmu presvedčeniu sa stal inšpiráciou aj pre nasledujúce generácie.

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené