Osobnosti a fenomény

V rámci širšie chápaného súčasného umenia od druhej polovice 20. storočia dodnes prezentujeme aj diela významných osobností výtvarnej scény, ktoré rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku — buď svojou tvorbou výrazne prispeli k jeho formovaniu, alebo významným spôsobom dotvárali jeho obraz. Druhá polovica 20. storočia priniesla pluralitu umeleckých tendencií a dôraz sa presunul na individuálny tvorivý čin. Rôzne prístupy umelcov k maľbe a soche sa stali oprávneným jedinečným spôsobom tvorby, aj keď doba (socialistický realizmus) tomu nežičila. Prezentovaní umelci však napriek tomu mali odvahu zvoliť si vlastnú cestu a zostať verní svojmu presvedčeniu. Stála expozícia predstavuje najvýznamnejšie osobnosti daného obdobia, ktoré sú zastúpené v zbierkach Galérie Nadbalka. Jednotlivé diela pochádzajú z ateliérov umelcov viacerých generácií. Umelci sa líšia ideovým postojom, spôsobom a štýlom maľby, ale vyznačujú sa kreativitou, umeleckou kvalitou a jedinečnosťou. Niektorí sa pridŕžajú tradičnejších spôsobov tvorby, iní ustavične experimentujú a skúšajú najnovšie metódy.

Spája ich však svojrázna, originálna tvorba a vzácna individualita.


KISS-SZEMÁN, Zsófia – OBUCHOVÁ, Viera – PAŠKO, Peter: Galéria Nedbalka. Slovenské moderné umenie. Bratislava: Calder s. r. o., 2012,
s. 45

buttons skupina

Autori vystavených obrazov

Július Bártfay

Marián Čunderlík

Milan Dobeš

Rudolf Fila

Stanislav Filko

Ladislav Guderna

 

 

 

 

Ján Ilavský

Michal Jakabčic

Július Jakoby

Viera Kraicová

Ester Martinčeková-Šimerová

Endre Nemes

 

Imrich Weiner-Kráľ

Ernest Zmeták

Viera Žilinčanová