späť

Výstava Lenka Štefánková – Ľudstvo a tak

Klub Rotary odovzdal prvé štipendium. Štipendium pre víťazku/víťaza zahŕňa jednorazovú finančnú podporu vo výške 500 eur a poskytnutie priestoru na výstavu diel počas jedného mesiaca v galerijných priestoroch kaviarne Galéria Nedbalka.

Víťazka ročníka 2019 Lenka Štefánková sa vo svojej tvorbe sa venuje tematike vnútorného prežívania, duchovna a ľudskosti. Najcharakteristickejším znakom série Ľudstvo a tak (Humanity and stuff) je malosť a malichernosť človeka pred niečím väčším. Výstavu si viete pozrieť v priestoroch kaviarne do 29.10.2019. Vstupné na výstavu je zdarma.

“Chcela som vypichnúť potrebu pokory, rozjímania a načúvania. Grafiky obsahujú situácie z môjho života ktoré sa dajú uchopiť nazretím do svojho vnútra. Voľný priestor naznačuje, že sa figúra nenachádza v trojrozmernom priestore, ale pláva kdesi vo svete, v ktorom je realita prchavá a premenlivá ako vo sne. Proces tvorby tejto série nevyplýval z potreby posolstva iným, bola to postupná kryštalizácia vnútorných pochodov, ktoré som v tichu veľkého ateliéru nechala vyplávať na povrch. Baví ma používať minimum obrazového materiálu bez zbytočného šumu. Človek tak môže upriamiť pozornosť len na to podstatné, meditovať o tom, premieľať si to v hlave. Napriek tomu, že čiernobiely jednoduchý obraz môže pôsobiť veľmi vážne a hĺbavo, chcela som sa vyhnúť prílišnému tápaniu, a tak odľahčujem troškou absurdity a jemným odtieňom humoru. “

Lenka Štefánková

Otvorená výzva od Rotary Klubu je prvým ročníkom spolupráce s katedrou Grafiky a iných médií na VŠVU, ktorá poskytuje študentom a študentkám grafiky možnosť uchádzať sa o výhru jednorazového štipendia a výstavu svojich prác v galerijných priestoroch kaviarne renomovanej Galérie Nedbalka. Cieľom je podporiť študentov v tvorbe a práci s tradičnými grafickými technikami ako napríklad linoryt, drevoryt, suchá ihla, lept, akvatinta, atď.  Štipendium od Rotary Klubu dňa 29.5. spoznalo prvého víťaza, súťaže sa zúčastnilo 11 uchádzačov.