späť

Noc múzeií a galérií

Navštívte nás sobotu 14. mája od 13.00-23.00h v rámci Noci múzeií a galérií máme pre Vás skvelý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Program Galérie Nedbalka

  • 13.00h Otvorenie galérie
  • 14.00h Komentovaný sprievod Stálou expozíciou
  • 15.00h Komentovaný sprievod tvorbou L. Mednyanszkého – Zsofia Kiss-Széman (limitovaný počet osôb 50)
  • 17.00h Kurátorský sprievod výstavou Ľ. Fulla – Katarína Bajcurová (limitovaný počet osôb 80)
  • 18.00h Komentovaný sprievod Stálou expozíciou
  • 19.00h Detský sprievod Fulla deťom
  • 20.00h Komentovaný sprievod Stálou expozíciou
  • 21.00h Komentovaný sprievod Stálou expozíciou

Po celý deň Vám bude spríjemňovať dáždnikova ulica s námetom Ľ. Fulla.

17.00-23.00 Fulla deťom interaktívna inštalácia v priestoroch kaviarne