späť

Detské vzdelávacie programy

Prinášame Vám detské tvorivé workshopy a vdelávacie programy:

2.6. ( nedeľa) o 15.00h – Tvary umenia

Všetko čo vidíme okolo nás má svoj tvar. Ale čo to ten tvar vlastne je? Viete, že okrem geometrických tvarov poznáme aj prírodné? Aký je medzi nimi rozdiel? Vzdelávací program Tvary umenia nás naučí rozpoznávať a správne pomenovať tvary použité (nielen) v umeleckých dielach. Detailnejšie sa pozrieme na konkrétne maľby, kde sa nám budú tvary spájať a vytvoria tak obraz aj vďaka našej predstavivosti.

  • Program je určený pre žiakov 1. stupňa základnej školy.
  • Trvanie programu: 60 – 90 min

Deti prihlásite na spravca@nedbalka.sk