späť

Predĺženie výstavy Stana Filka

Dočasná výstava Stano Filko. Biela ako ontologický priestor a začiatok všetkého
je predĺžená do soboty 5.1. 2013.

Filko (1937): Oltár súčasnosti, kombinovaná technika, 1964-1965.