späť

Obraz z depozitára: Endre Nemes: Žena s portrétom

Žena s portrétom, 1943, olej/plátno, 82 × 63 cm

Na Akadémiu výtvarných umení v Prahe bol Endre Nemes prijatý v roku 1930 bez prijímacích pohovorov, len na základe kvality svojich prác. Preskočil tri prípravné triedy a už počas štúdia ukázal talent a osobitý prejav. Namiesto skúmania vonkajšej reality obrátil pozornosť do svojho vnútra. Umelecká tvorba preňho znamenala hľadanie adekvátneho výrazu a spôsobu vyjadrenia. V snahe dopovedať svoje idey a vnútorné vízie sa niekedy vracal k svojim obrazom aj po rokoch, pretože ich nepovažoval za dokončené. Nezáležalo na tom, či už boli niekedy vystavené, postupne ich dotváral. Celý život trpel úzkosťou a nepokojom a v jeho maliarskom prejave nachádzame odkaz expresionizmu.

V jeho tvorbe dominuje ľudská postava a viacfigurálne kompozície, v roku 1935 začína experimentovať na poli kubistického tvaroslovia. Obraz Žena s portrétom vznikol v období, keď sa od roku 1943 podieľal na aktivitách surrealistickej skupiny Minotaur spolu so švédskymi umelcami. Žena s portrétom pred sebou drží ďalšie obrazy s padajúcim lístím, zobrazením lode a ženských aktov. Okrem ohromujúcich maliarskych schopností bol Nemes aj básnik, čo sa často prejavilo v jeho výtvarnej tvorbe. Svojím poetickým pôsobením prelínajúcich sa svetov na plátne sa diela stávajú vizuálnymi básňami.

Spracované podľa textu z publikácie I. Jančára: Endre Nemes – Obrazové básne