späť

Obraz mesiaca: Ľudovít Fulla – ilustrácie k Slovenským rozprávkam vo výbere Pavla Dobšinského. 1961, 1976

Galéria Nedbalka získala prednedávnom do svojich zbierok výnimočnú akvizíciu: šesť celostránkových ilustrácií – akvarelov Ľudovíta Fullu vytvorených pre Dobšinského výber Slovenských rozprávok. Maliar Ľudovít Fulla patrí bezpochyby k najvýznamnejším zjavom slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Zvláštnym spôsobom spojil v tvorbe postupy inšpirované avantgardným maliarstvom, ľudovým umením, detským prejavom, ikonami a stredovekým umením, jeho osobitý vizuálny obraz slovenského sveta dodnes púta svojou nevšednosťou a originalitou. Keď sa v období dogmatizmu počas prvej polovice päťdesiatych rokov stiahol do ústrania, ďalšie tvorivé naplnenie svojho mnohohranného talentu našiel v ilustrátorskej práci pre deti. Príležitosť ilustrovať jeden zo základných súborov ľudovej slovesnosti sa mu prvýkrát naskytla roku 1952, v čase, keď mal už za sebou bohatú prax na poli krásnej knihy. Pritom Dobšinského prostonárodné povesti, ktoré začiatkom minulého storočia vydal ružomberský knihviazač a papiernik Karel Herle patrili k prvým knihám, ktoré Fulla ako dieťa prečítal v slovenčine. Do prvého vydania (1953) vytvoril sériu čiernobielych, miestami tónovaných kreslených ilustrácií a koncových perokresieb ako aj celostranové farebné ilustrácie v technike akvarelu (dnes v zbierke Slovenskej národne galérie).

Zásluhou jedinečného obrazového sprievodu vzniklo zo Slovenských rozprávokklasické dielo detskej literatúry, ktoré svojím významom prekročilo hranice Slovenska. Vyrástlo na nich niekoľko pokolení detských čitateľov a dodnes sa im hovorí aj „Fullove rozprávky“. Pre vydavateľstvo Mladé letá sa od šesťdesiatych rokov 20. storočia stali významným a spoľahlivým vývozným artiklom; boli preložené do češtiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny, ruštiny, maďarčiny, srbochorvátčiny, slovinčiny a ďalších jazykov. Vychádzali pravidelne v početných reedíciách, viaceré z nich Fulla doplnil novými ilustráciami: v roku 1961 (pre štvrté doplnené vydanie, ktoré vyšlo zároveň aj v Čechách), dvojdielne v rokoch 1970 – 1971 (prvá a druhá kniha), posledné akvarely vznikli po polovici sedemdesiatych rokov. Päť z ilustrácií v zbierke Galérie Nedbalka – Radúz a ĽudmilaTraja zhavranení bratiaDvanásti bratia a trinásta sestraTri holúbkyDobrý strelec – je z roku 1961, Popolvár najväčší na svete z roku 1976 patrí k tým záverečným.

Fulla v nich rozvinul riešenia známe už z prvého vydania: ilustrácie komponoval buď delením na dve scény alebo ako celostránkové výjavy, pričom dôraz kládol na dejovú sekvenciu, hlavný motív neraz rozvíjal odbočkami, znakovými poznámkami na okrajoch, výjavy rámoval kvetinovými bordúrami. Vo výraze postáv a reálií síce zachovával figuratívne jadro, avšak výrazne ho štylizoval, maliar v súlade s vývojom svojej voľnej tvorby si už mohol dovoliť viac abstrahovať tvar, zároveň ho ornamentalizoval, čím sa výsledný účinok stával kompozične a farebne výpravnejším. Fullov prejav bol aj tu postavený na syntéze lineárnej, kresbovej a farebnej, maliarskej zložky. Stopa pera a štetca sa vyznačuje minucióznym dotykom, čiara plynie melodicky, presne vykresľuje detaily, uvážlivá ruka – aj s pomocou lupy a špeciálneho kresliarskeho stola – isto usmerňuje a vytvára svojprávny obrazový sprievod slovného rozprávania. Ilustrácie však prehovárajú hlavne svojim koloritom, maliar svietiacim, žiarivým kontrapunktom farieb modeluje tvar, rozvibruje ho všadeprítomnými škvrnkami, bodkami a dotykmi štetca, ozvláštňuje plochu a vnáša do nej plnokrvné výtvarné dianie. A ešte jedna skutočnosť stojí za povšimnutie: umelcov obrazový a obrazný zmysel pre humor a hru, jemnú iróniu, vtip i situačnú komiku. Mýtické stvárnenie slovenského – fantastického – sveta, v ktorom síce často straší, deje sa veľa krutostí a neprávostí, ale napokon dobro zvíťazí nad zlom, sa naplno rozvinulo práve v tomto diele.

Význam obrazových Fullových rozprávok dokázal slovom kongeniálne vyjadriť azda len jeden, iný básnik, Milan Rúfus: „Jas a prostota, fantázia a predsa skutočnosť, výboj ku kráse taký verný životu aj tam, kde ho zdanlivo popiera, odzbrojujúca naivnosť a pod ňou ťažká a múdra pravda, celý ten vesmír rozprávkový vystaval Fullov štetec.“

Katarína Bajcurová