späť

Noc múzeí a galérií

Navštívte nás už túto sobotu 15. mája od 13.00-20.00h v rámci Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Žial vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia neponúkame tento rok žiadne sprievodný program avšak k dispozícii sú individuálne prehliadky Stálou expozíciou a výstavou manželov Ormandíkovcov.

Tento ročník je jednotné vstupné 3 € a deti do 10 rokov a osoby ZŤP zdarma.