späť

Noc múzeí a galérií

Navštívte nás v sobotu 13. mája od 13.00-23.00h. V rámci Noci múzeí a galérií máme pre Vás skvelý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Program

13.00 Dáždniková ulica!
14.00 Detský tvorivý workshop Farebne a hravo!
15.00 Komentovaná prehliadka stálou expozíciou
16.00 Komentovaná prehliadka stálou expozíciou
17.00 Kurátorsky sprievod výstavou Lucia Dovičáková – Cítim sa ako…
18.00 Detský tvorivý workshop Socha rozprávaj!
19.00 Prezentácia knihy Reštaurovanie – Mária Bidelnicová
20.00 Коментована екскурсія постійною експозицією словацького сучасного мистецтва українською мовою відбудеться
21.00 Komentovaná prehliadka stálou expozíciou

Počas celého dňa budú deťom poskytnuté pracovné listy, ktoré môžu v spolupráci s rodičmi vyplniť pri návšteve galérie. V rámci kaviarne bude pre deti vytvorený detský tvorivý ateliér.Otvorené od 13.00h – 23.00h. Posledný vstup 22.30h. Jednotné vstupné 5€ osoba v prvom navštívenom múzeú alebo galérií.

Celý program Noci múzeií a galérií