späť

MUCHA QUARTET: musica_litera 2015

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom, no atraktívnom priestore Galérie Nedbalka. Veľa diel literárneho a hudobného umenia vzniklo vo vzájomnej koinšpirácii. Na našich predstaveniach chceme tento jav zdôrazniť a tak publiku lepšie vysvetliť vnútorné posolstvo autorov, ktoré sa do svojich diel snažili zakódovať.

Lístky v predaji v Galérií Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava


1. predstavenie: 17. septembra 2015, 18:00, Galéria Nedbalka
ZÁZRAČNÝ MUZIKANT
Portrét Franza SCHUBERTA

Franz Schubert
Quartettsatz c mol, D 703
Sláčikové kvarteto č. 13 a mol, D 804 „Rosamunde“
hudobná interpretácia: Mucha Quartet

Boris Kremnev
Schubert
umelecký prednes: Matúš Krátky

Franz Schubert (1797-1828) prežil intenzívny, i keď krátky tvorivý život, zanechal však za sebou žiarivý odkaz majstrovskej hudby. Napísal vyše 600 piesní, 7 úplných symfónií, duchovnú hudbu, opery, a množstvo komornej a klavírnej hudby. Je v nej zakódovaná duša starej Viedne, poézia jej zasnených dvorov a krivoľakých uličiek. V jeho piesňach a sonátach je zachytená jar a jeseň Viedenského lesa, v jeho symfóniách a kvartetách sa odráža krása a pôvab predalpskej krajiny s jazerami, z jeho omší žiari farebná nádhera barokových kostolov a kláštorov starého Rakúska. Schubertovu hudbu za jeho života oceňoval relatívne úzky okruh priateľov a obdivovateľov vo Viedni, s ktorými sa stretával na vychýrených schubertiádach. Záujem o jeho tvorbu rapídne vzrástol niekoľko dekád po jeho smrti.
Quartettsatz c mol, D 703 je jednočasťová skladba, ktorú Schubert skomponoval v roku 1820. Je to vlastne prvá časť pôvodne zamýšľaného kvarteta, ktoré však nedokončil (zachovalo sa ešte 40 taktov z druhej časti Andante). Skladba je svojou dramatickosťou prepojenou s piesňovým charakterom považovaná za jednu z jeho prvých vrcholných kompozícií, ktorá bola predzvesťou jeho neskorých kvartetových opusov.
Sláčikové kvarteto č. 13 a mol, D 804 „Rosamunde“ patrí k vrcholom Schubertovej tvorby. Skomponoval ho v roku 1824, spolu s ďalšími významnými komornými dielami (napr. Smrť a dievča). Prvá časť pramení z atmosféry piesne Grétka pri kolovrátku, ktorá je prítomná v nepokojnom cyklickom sprievode druhých huslí a clivej melódii prvých huslí. Druhá časť je postavená na motíve javiskovej hudby Rosamunde, ktorá dala kvartetu podtitul. Tretia časť – menuet, ako aj finále, vychádzajú z piesne Bohovia Grécka.

2. predstavenie: 15. októbra 2015, 18:00, Galéria Nedbalka
DEKAMERON
Vivaldi – Couperin – Rameau – Boccaccio

Antonio Vivaldi
Sinfonia G dur pre sláčiky a B.C., RV 146
Koncert h mol pre husle, sláčiky a B.C., RV 390

Francois Couperin
Le Parnasse ou L´Apothéose de Corelli

Jean Philippe Rameau
La Poule (Sliepka) z čembalovej suity
interpretácia: Mucha Quartet, Agi Ferienčíková (čembalo)

Giovanni Boccaccio
Dekameron
umelecký prednes:Alfréd Swan

Antonio Vivaldi, benátsky barokový skladateľ a husľový virtuóz, žil v dobe, ktorá bola svedkom vzostupu ohromujúcej inštrumentálnej virtuozity. Trojčasťová Sinfonia G dur je orchestrálne dielo plné spontánnej melodicko-rytmickej invencie. Má charakter energickej predohry. Vivaldiho Koncert h mol pre husle, sláčiky a basso continuo, RV 390 je plný sviežosti a dych berúcej virtuozity jeho autorovi vlastnej.

Francois Couperin v diele Le Parnasse ou L´Apothéose de Corelli vzdáva hold kompozičnému umeniu Arcangela Corelliho (1653-1713). Corelli sa ocitá na úpätí mýtickéj hory Parnas, kde prosí múzy o prijatie. Svoje nadšenie z prijatia vyjadruje vo fúge, oddychuje pri fontáne, múzy ho znova vyzývajú, aby pokračoval vo svojom výstupe do antického neba. V Závere Corelli ďakuje formou dynamickej fúgy. Couperinovo majstrovstvo spočíva v syntéze talianskeho a francúzskeho štýlu, čo bolo jeho zámerom.

Jean Phillipe-Rameau bol francúzskym skladateľom a teoretikom. Je autorom desiatok opier a skladieb pre klávesové nástroje. La Poule (Sliepka) je programovou časťou jednej z čembalových suít, ktorá veľmi výstižne využíva zvuk čembala na vyjadrenie zvukomalebného účinku kotkodákania.

Giovanni Boccaccio patrí k pilierom renesančnej literatúry spolu s Dantem a Petrarcom. Dekameron je cyklus sto noviel, ktoré si rozpráva po desať dní desať mladých ľudí (7 dievčat a 3 mládenci) vo vilke na florentskom vidieku, kde sa uchýlili, aby v zábave a speve vyčkali vyčíňanie moru. V prešmyčke slova Decamerone sa skrýva bližší názov: De amore n. c., De amore novellae centum, sto noviel o láske. Na pozadí týchto príbehov Boccaccio pranieruje predstierané cnosti doby, ktorými boli štedrosť, veľkorysosť a nezištnosť, prevzatá z kresťanského učenia. Psychologickým spôsobom zarezal do chorého tela vládnucej vrstvy stredoveku a cirkvi, ktoré čakali na svoje obrodenie.

3. predstavenie: 19. novembra 2015, 18:00, Galéria Nedbalka
STRATENÝ SYN SLOVENSKA
Bella – Zúbek

Ján Levoslav Bella
Nocturno pre sláčikové kvarteto
Sláčikové kvarteto e mol „V uhorskom štýle“
interpretácia: Mucha Quartet

Ľudo Zúbek
Jar Adely Ostrolúckej
umelecký prednes: Ľudmila Swanová

Ján Levoslav Bella sa narodil v Liptovskom Mikuláši a pôvodne bol katolíckym kňazom. V roku 1869 sa definitívne rozhodol pre kariéru hudobníka vďaka stretnutiu s husľovým virtuózom Ede Reményim. Jeho hudobná tvorba tvorí jeden z pilierov slovenskej hudobnej kultúry 19. storočia, ktorý je nutné ustavične oprašovať a poukazovať na jeho neoceniteľnú hodnotu v kultúrnom dedičstve Slovenska. Bella zložil 6 kompozícií pre sláčikové kvarteto. Nocturno vzniklo v roku 1930, keď mal Bella 87 rokov, predstavuje jednu z jeho posledných skladieb vôbec. Vzdáva hold minulosti – pamiatke našich otcov (1. časť), rozjíma nad históriou (2. časť) a na záver radostne parafrázuje ľudové melódie (Pásli ovce valasi; Po nábreží; Dobrú noc, má milá), ktoré tvoria podstatu národa (3. časť). Sláčikové kvarteto e mol „V uhorskom štýle“ patrí k vrcholným dielam Jána Levoslava Bellu. Uhorský štýl priniesol do hudby 19. storočia vytúžený nový idióm, rozširujúci paletu hudobného jazyka klasicizmu. Ponúkol alternatívne riešenia, rubátovú melodiku, nový typ tanečnosti, vystupňovanie inštrumentálnej virtuozity. K jeho zdrojom pritom patril maďarský, rómsky a slovenský folklór, ktoré boli z odstupu navzájom zameniteľné. Kvarteto má štvorčasťový formový pôdorys. Sonátovú dravosť prvej časti strieda široko klenutá chorálová melodika intímneho Adagia, aby skladba nakoniec vygradovala cez cigánske intermezzo k virtuóznemu finále.

Ľudo Zúbek patrí k tvorcom slovenského historického biografického románu (napr. Ján Kupecký, Doktor Jesenius) a v románe Jar Adely Ostrolúckej poukazuje na blízky vzťah Adely Ostrolúckej (predstaviteľka uhorskej maďarizovanej šľachty) s hlavnou postavou slovenského národného obrodenia – Ľudovítom Štúrom. Vďaka ich vzájomnej náklonnosti ako aj priateľstvom s nižšie postavenou Evou Jonášovou (rozprávačka príbehu) sa Štúrovi podarí vzbudiť u nej záujem o slovenský jazyk. Skomplikovaním spoločenského diania v meruôsmych rokoch ich vzťah však chladne a dochádza k ich odcudzeniu.


MUCHA QUARTET

1. husle – Juraj Tomka
2. husle – Andrej Baran
viola – Veronika Prokešová
violončelo – Pavol Mucha

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí ku najsľubnejším mladým komorným zoskupeniam na Slovensku. Medzi ich najväčšie úspechy patria 2. cena a Cena publika na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 v Reggio Emilia (Taliansko), ako aj 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hry Antonína Dvořáka 2014 (Praha). Študovali komornú hru v Bratislave (Stanislav Mucha, Ján Slávik), vo Viedni (Johannes Meissl) a v Madride (Günter Pichler). Získali významné umelecké impulzy na majstrovských kurzoch, napr. Internationale Sommerakademie Reichenau (Rakúsko) – Hatto Beyerle, Evgenia Epstein; Académie musicale de Villecroze (FR) – Alfred Brendel; McGill Intertnational String Quartet Academy Montreal (Kanada) – Gerhard Schulz, Atar Arad; Bordeaux String Quartet Festival (FR) – Miguel da Silva. Pravidelne účinkujú na hudobných festivaloch doma aj v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, recitál vo viedenskom Musikverein či Pražskú jar. Viac na www.muchaquartet.sk.

1. predstavenie – ZÁZRAČNÝ MUZIKANT (17.9.2015)

Matúš Krátky
Od detstva sa venoval divadlu, bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny a na strednej škole členom folklórneho súboru Dovinka. V roku 2003 bol prijatý na štúdium herectva na VŠMU. Tu stvárnil pozoruhodné roly v inscenáciách Aj kone sa strieľajú, Biele noci, Bratia Karamazovovci, Sen noci svätojánskej a ďalších. Mimo školu hosťoval v predstaveniach Tak sa na mňa prilepila v Slovenskom národnom divadle a Romeo a Júlia v divadle Astorka Korzo. V súčasnej dobe je hercom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

2. predstavenie – DEKAMERON (15.10.2015)

Agi Ferienčíková

Patrí k vyhľadávaným interpretom čembalovej hry na Slovensku. Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave (Eva Pappová, Róbert Grác), pokračovala na Akadémii starej hudby na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity Brno (Shalev Ad-El) a na Akademie für alte Musik v Drážďanoch (John Toll), ako aj na študijných pobytoch v Angoulême – Francúzsko (Pascal Dubreuil), svoje vedomosti  prehĺbila na VŠMU v Bratislave. Účinkovala na mnohých domácich a zahraničných podujatiach a pravidelne spolupracuje s renomovanými umeleckými súbormi na Slovensku aj v zahraničí.

Alfréd Swan
Divadelný, filmový a televízny herec. Roku 1973 vyštudoval odbor herectvo na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1973/74 bol hercom vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. V rokoch 1974-2001 bol členom činohry Nová scéna v Bratislave. V období 2002-2003 bol slobodným umelcom. Na svojom konte má desiatky divadelných, filmových a televíznych postáv, diváci ho najviac poznajú ako filmového Martina Benku. V súčasnosti pôsobí v Slovenskom rozhlase a na Malej scéne STU.

3. predstavenie – STRATENÝ SYN SLOVENSKA (19.11.2015)

Ľudmila Swanová
Vyštudovala herectvo na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Po skončení školy pôsobila ako herečka v Divadle pre deti a mládež v Trnave, potom sa venovala výchove svojich dvoch synov. Dvadsaťjeden rokov pracovala ako rozhlasová hlásateľka. Neskôr sa ako slobodná umelkyňa vrátila k herectvu, účinkovala v menších postavách vo viacerých filmoch, v televíznych seriáloch a dabingu. V súčasnosti vyučuje už siedmy rok na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave javiskovú reč, umelecký prednes a herectvo.