späť

MUCHA QUARTET: Hudobno-literárny cyklus musica_litera 2018

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom priestore.

Cieľ

  • poukázať na vzťah slova a hudby

Veľa diel literárneho a hudobného umenia vzniklo vo vzájomnej koinšpirácii. Na našich predstaveniach chceme tento jav zdôrazniť a tak publiku lepšie vysvetliť vnútorné posolstvo autorov, ktoré sa do svojich diel snažili zakódovať. Tieto večery pri hudbe a slove sa budú odohrávať v umeleckom a architektonicky hodnotnom prostredí galérie Nedbalka.

Mucha Quartet

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k najsľubnejším mladým komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Členovia dnešného Muchovho kvarteta študujú komornú hudbu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika.

viac na www.muchaquartet.sk 

Program:

Život plný hudby

25.9.2018 o 18:00 h.

  • Eugen Suchoň – 110. výročie narodenia
  • hosť – Alfréd Swan

Eugen onegin

18.10.2018 o 18:00 h.

  • Puškin – Čajkovskij
  • hosť – Matúš Krátky

Malý princ

8.11.2018 o 18:00 h.

  • Saint-Exupéry – Debussy
  • hosť – Ľudmila Swanová

Cena lístku na jedno predstavenie je 8€ s DPH.

Lístky je možné zakúpiť v sieti ticketportal.sk alebo v Galérií Nedbalka.