späť

Klára Štefanovičová – Manus

Štipendium Rotary Club Bratislava v spolupráci s Galériou Nedbalka a Vysokou školou výtvarných umení prideluje jednorazové štipendium vo výške 500€ pre študenta alebo študentku grafiky a zároveň umožní výhercovi štipendia vystavovať celý mesiac v priestoroch Nedbalky.

„MANUS“ je diplomová práca zameraná na ruky a ich tvorbu. Je tomu tak v písomnej a taktiež v praktickej časti diplomovej práce.

Zámerom tejto práce bolo poukázať na to, že ľudské ruky sú naším najlepším priateľom a všade a vždy prítomným „nástrojom“. „MANUS“ ukazuje to, čo všetko je ruka schopná vyprodukovať, vytvoriť ak sa skoordinuje s myslením a zámerom autora. Súčasne však ukazuje aj to, že aj vycvičená a skúsená ruka pochybí (väčšinou sú tieto úkazy tvorby ruky chápané ako chyby, náhody) – ukáže sa jej vlastná tvorba, ktorá dokáže niekedy dielu pomôcť k autorovej vytúženej „dokonalosti“ jeho práce. Ukazuje sa nám teda k mysli a nástroju i prítomnosť citu, akéhosi ducha, srdce…

Ďalším dôležitým účelom ruky je aj jej schopnosť hmatu. Vďaka hmatu sa zoznamujeme s materiálom, s ktorým si počas tvorby umelec vytvára určitý vzťah. Čím dlhšie sa materiálu venuje, snaží sa ho podmaniť, spriateliť sa s ním, tým viac sa prehlbuje tento vzťah.

Motívom práce je každodenný objekt – tkanina, ktorá vo svojej štylizovanej forme vytvára vzor vpísaný do mriežky, ktorej prikladám vo svojej tvorbe významné miesto. Tkanina sama o sebe býva materiálom tvorený rukou, ale výber práve tohto motívu je založený najmä na jeho estetickom výraze.
Tento vzor, mriežka, línie a geometrické tvary by sa dali jednoducho vytvoriť prostredníctvom počítača a grafických programov, následne vytlačiť a vyvesiť na stenu. Človek si pri pohľade na tieto kresby a grafiky možno povie, že by to vyšlo narovnako. Nevyšlo. V dielach tvorených rukou sa vždy objavuje človek, vždy je v nich zanechaná jeho stopa. V tomto prípade to môže byť nedokonalý tvar, línia, obrys, kresba „za okraj“ a iné. Zároveň mi vzor v 5 mm x 5 mm mriežke umožnil stráviť pri kresbe dostatok času na to, aby sme sa s materiálom zoznámili a vytvorili si už spomínaný vzťah.

Víťazkou tohtoročnej výzvy je Klára Štefanovičová.Diplomová práca „MANUS“ je zložená najmä z 11 grafík (mezzotinta, suchá ihla, linoryt, serigrafia) a 22 kresieb (kresba na plátno, škrabaná kresba na plátno a škrabaná kresba na papier) rôznych rozmerov. Výber materiálu je rozmanitý najmä kvôli jednému zo zámerov tejto práce – zoznamovanie sa s materiálom, i keď v tomto prípade novým (plátno). Grafické techniky boli volené tiež za týmto účelom (časovo náročnejšie techniky).

Jedným z cieľom tejto práce je vzbudiť v ľuďoch záujem o diela tvorené ručne, ponúknuť im zamyslenie nad tým, čo robí diela týmto spôsobom cenné a jedinečné. A v neposlednom rade – uvedomiť si dôležitosť tohto nástroja, boha v piatich osobách (Hentri Focillon), či už v umení alebo v bežnom, každodennom živote.

Výstavu diel si viete pozrieť v kaviarni galérie do 7.12.2020. Bez vstupného.