späť

Diela z depozitára

Rok 2019 je rokom stého výročia narodenia Vincenta Hložníka (22. 10. 1919 Svederník— 10. 12. 1997 Bratislava).

Verejnosť si pripomína jubileum autora, ktorý svojím životom, tvorbou, pedagogickou i organizačnou prácou vstúpil v  prvej polovici štyridsiatych rokov minulého storočia do našej kultúry. Galéria Nedbalka prispieva do akcií organizovaných k  tejto významnej udalosti viacerými vkladmi.

Už predtým venovala autorovi pozornosť samostatnou výstavou a  publikáciou Posolstvá a vízie. Usporiadala prednášku a diskusiu o  jeho diele a  na internete zverejnila filmový dokument. V  kontexte dlhoročného umenovedného výskumu a  jeho prezentácie je dielo Vincenta Hložníka organickou súčasťou trvalej expozície.

Hložník Vincent - Nevestinec (1945)

Terajšia vystavená kolekcia, ktorá je ďalšou poctou Galérie Nedbalka umelcovi pri príležitosti spomínaného jubilea, odráža časť akvizícií z jej depozitára. Závažnosť počtom neveľkého súboru odráža niektoré tvorivé výsledky autora v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Z  retrospektívneho pohľadu patrí práve táto kapitola k  najdôležitejším fázam umelcovho celoživotného úsilia a  Nedbalka jej venuje zaslúženú pozornosť. V kontexte výstavy sú prezentované základné ikonografické okruhy, ktoré ani v  ďalších obdobiach nezaniknú, len prejdú ako rámcové témy viacerými metamorfózami: kresťanské motívy,  commedia dell´arte, svet cirkusu, pálčivé sociálne problémy, dramatická púť slávneho rytiera smutnej postavy Dona Quijota, tragická skutočnosť prebiehajúcej vojny, predzvesti nových nebezpečenstiev, prostredie mesta s erotickým podtextom, ľudské vášne a city atď.

Zástupy ľudí bez domova sú ako ťažký balvan pohybujúci sa bezútešným priestorom. Veľmi osobitným spôsobom sa autor v  tomto období dotýka aj podnetov kubizmu, čo je typické pre viacerých príslušníkov generácie druhej svetovej vojny, ku ktorej patril. Zaujala ho otázka geometrickej osnovy kompozície, ale predovšetkým platnosť zreteľnej dekoratívnej línie s  barokovou, expresívnou poetickosťou. Najčastejšie však priznáva platnosť čiernej kontúre. Rozsahom komorná, ale obsahom presvedčivá spomienka na význam Vincenta Hložníka v našej kultúre je určite výstižným krokom k zdôrazneniu jeho humanistického posolstva.

Ľudovít Petránsky

Vincent Hložník – Pieta, 1948