späť

Alexander Jablokov

Koncert je pre sólové husle je venovaný dvom barokovým skladateľom, H.I.F. von Biberovi a J. S. Bachovi.

21. 4. 2016 o 18:00

Chcel by som pripomenúť poslucháčom, že to boli veľmi uznávaní a obľúbení skladatelia v období baroka.

H.I.F.von Biber za svoje zásluhy v oblasti hudby dostal prívlastok von, a je známe že bol vo veľkej úcte aj J.S. Bacha, ktorý mal viacero jeho partitúr doma. V programe dnešného koncertu si vypočujete „ Passacagliu“ pre sólové husle: Delo v ktorom znie jedna téma a na ňu množstvo variácií.

J.S Bach bol za svojho života veľmi populárny ako neprekonateľný organista, jeden z najlepších dobových teoretikov organu (znalcov stavby organu), vážili si jeho pedagogický talent. V súčasnosti najväčší obdiv patrí jeho kompozíciám, medzi ktorými sú veľmi závažné filozofické skladby, ale aj hudbe „populárnej“ pre bežných poslucháčov. Partita číslo 3 E-dur patrí medzi hudbu pre potešenie, sú tu upravene tanečné časti, typické pre obdobie baroka.