späť

Viditeľné trvanlivosti

Výstava je kompozíciou výtvarných diel nesúcich v sebe viditeľnú citlivosť na spoločenské aspekty prostredia, v ktorom umelci vyrastali a ktorého dôsledky dodnes pociťujú.

Vystavujúci autori: Erik Binder, Lucia Dovičáková, Tomáš Džadoň, Patrik Kovačovský, Marek Kvetan, Svätopluk Mikyta, Michal Moravčík.

Erik Binder (*1974) je od roku 2007 známy ako „maliar sprejom“. Na výstave predstavil diela poukazujúcimi na rodinné zázemie svojej generácie s predmetmi každodenného použitia.

Lucia Dovičáková (*1981) je mladá slovenská maliarka, ktorá sa programovo venuje aktuálnym témam ženského bytia v súčasnom svete. Jej bezprostredný štýl maľovania odráža často hlboko osobné a viac než kontroverzné témy.

Tomáš Džadoň (*1981) je slovenský neokonceptuálny umelec, ktorý sa do povedomia výtvarného publika zapísal svojou prácou s fenoménom socialistickej sídliskovej zástavby – panelákom. Zaujíma sa však aj o iné formy ľudového, spotrebného a umeleckého dedičstva, ktoré nás obklopujú.

Patrik Kovačovský (*1970) do výstavy vstupuje s témou lietania, ktorá ho v rôznych formách sprevádza počas celej kariéry. V aktuálnej podobe však poeticky reflektuje spoločnú minulosť štátu dvoch národov, v ktorom jeho generácia vyrastala.

Marek Kvetan (*1976) sa od deväťdesiatych rokov minulého storočia venuje počítačovému umeniu, internetu a spracúvaniu elektronických dát v rôznych formách. V poslednom čase sa sústredil na konceptuálnu inštaláciu a objekt s citeľným sociálnym a ironickým podtónom.

Svätopluk Mikyta (*1973) prináša do nášho umenia špecifické spracovanie vizuálnej kultúry a histórie našej krajiny. Jeho prínosom je jedinečná výtvarná tvorba, ktorá nie je poznačená globalizáciou.

Michal Moravčík (1974 – 2016) sa venoval prevažne inštalácii, často s prihliadnutím na kultúrno-historické okolnosti miesta, kde pracoval. Zaujímal ho aj fenomén verejného priestoru a kultúrnej politiky.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert