späť

Maľba 2022

Nadácia VÚB a jej materská VÚB banka podporujú umenie dlhodobo. Najznámejšou aktivitou je dnes už známa a prestížna výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov, organizovaná od roku 2006. Jej poslaním je podporiť mladé slovenské výtvarné umenie, zveľaďovať a zušľachťovať médium maľby, prispieť k jeho propagácii, čo najväčšmi ho priblížiť verejnosti a pomôcť mladým umelcom etablovať sa na profesionálnej umeleckej scéne.

Súťaž je určená profesionálnym výtvarným umelcom do 35 rokov. Maliari sa do súťaže prihlasujú sami, a to s konkrétnym dielom vytvoreným v danom roku (prípadne nie starším ako 3 roky). Súčasťou prihlášky je aj portfólio s ukážkami ich tvorby a profesijný životopis.

Proces posudzovania prihlásených diel, ktoré splnia štatút súťaže, prebieha v dvoch fázach. V prvom kole porotcovia posudzujú súťažné diela v digitálnej podobe. Následne každý z nich pripraví svoj návrh finálovej dvadsiatky, pričom vybraní autori získajú body podľa poradia. Po sčítaní bodov od všetkých porotcov vznikne shortlist – zoznam 20 finalistov. Ich obrazy porota v druhom kole posudzuje in situ, teda priamo na súťažnej prehliadke. Výsledkom je rozhodnutie o troch víťazoch. Toto rozhodnutie je spoločným názorovým konsenzom odborníkov, nie matematickým výsledkom bodovania. Víťazi získavajú finančnú podporu na svoju ďalšiu tvorbu vo výške spolu 20-tisíc eur (1.miesto – 10 000 eur, 2.miesto – 6 500 eur, 3.miesto – 3 500 eur).

Garanciou odborného a nezávislého rozhodnutia o víťazoch je medzinárodná porota zložená z popredných európskych výtvarných umelcov, kurátorov, galeristov, výtvarných teoretikov a pedagógov. Je zvykom, že jej zloženie sa každý rok mení. Medzinárodná porota zaručuje iný, predovšetkým nezaťažený pohľad na súťažné maľby, a jej členovia sú zárukou nestrannosti a otvorenej diskusie. Okrem toho sa vďaka medzinárodnej porote dostáva mladá slovenská maľba do povedomia za hranicami Slovenska.

Porota 2022
 • Mónika Zsikla – historička umenia a kurátorka  (Maďarsko)
  Katarína Bajcurová – historička umenia a kurátorka (Slovensko)
  Marek Meduna – vizuálny umelec a pedagóg (Česko)
  Vincenzo Della Corte – galerista (Taliansko – Rakúsko)

Porota vyberie víťazov spomedzi týchto 20 finalistov, ktorých diela môžete vidieť na výstave (v abecednom poradí): Ján Bátorek, Martina Červenková, Barbora Durajová, Juraj Ďuriš, Oskar Felber, Simona Folková, Ján Hrčka, Marek Jarotta, Beáta Kočner Bencová, Samuel Kollárik, Alžbeta Koprdová, Dominika Kováčiková, Juliana Matiová, Ivana Mojšová, Michal Nagypal, Miroslav Sandanus, Adam Šakový, Helen Tóth, Év van Hettmer a Sara Zahorjanová.

Vstupné na výstavu je bezplatné.

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené

No map API was entered.