späť

Ladislav Guderna – Koincidencia

…nebyť zúžený, ale chcieť poznať a obsiahnuť život čo najväčšmi.

Ladislav Guderna

Výstava predstavila dvadsaťšesť diel Ladislava Gudernu (1921 – 1999) zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré podávajú komplexný prehľad jeho tvorby. Umelec sa so zásadami surrealistického umenia zoznámil v štyridsiatych rokoch 20. storočia, keď sa dostal do úzkeho kontaktu s predstaviteľmi nadrealizmu. Už vtedy objavoval jazyk snov a podnecoval svoju predstavivosť k inému videniu sveta. Základné princípy surrealizmu následne rozvinul do osobitej podoby. Zmyselnosť a erotika sú v jeho dielach prítomné v rôznych podobách. Čistá radosť z krásy a ľahkosti veľkých lietajúcich predmetov zdanlivo ignorujúcich fyzické zákonitosti evokuje svet odtrhnutý od pozemských ťažkostí. V Gudernovom svete vládne humor a irónia.

Publikácia: Ladislav Guderna – Koincidencia / The Coincidence; autorka textov: Zsófia Kiss-Szemán; počet strán: 72; jazyk: slovenský a anglický; väzba: mäkká; rok vydania: 2016.

Nezmeškaj výstavu alebo koncert