späť

Viera Kraicová – Obrazy 1962-1994

"Obraz sa musí namaľovať sám... Vyplávať na povrch ako podzemné vody."

Viera Kraicová

Monografická výstava Viera Kraicová. Obrazy 1962  1994 predstavuje diela tejto výnimočnej maliarky a ilustrátorky zo zbierky Galérie Nedbalka. Ponúka prierez jej maliarskou tvorbou od začiatku šesťdesiatych do polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom silno zastúpené sú najmä diela z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Výstava a sprievodný katalóg kontextualizujú polohy jej autorského vývinu v rámci politických, inštitucionálnych, umeleckých a rodových špecifík vtedajšieho Československa. Sledujú Kraicovej nástup na výtvarnú scénu, jej prelomové vystúpenie ako členky prvej čisto ženskej umeleckej skupiny na našom území – Skupiny 4 (1958 – 1966, spoločne s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Tamarou Klimovou).

Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu. Výstava ukazuje široký záber autorkinej tvorby, ktorá zostáva rozpoznateľná napriek tomu, že sa ustavične aktualizovala a znovuobjavovala. Nikdy však neprekročila hranice závesného obrazu, až do konca života ostala verná maliarskemu vyjadreniu svojich myšlienok a pocitov na plátne či papieri.

Kurátorske sprievod výstavou bude 23.9.2021 o 18.00. Prihlásiť sa môžte na spravca@nedbalka.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.