späť

Viera Kraicová – Obrazy 1962 – 1994

Obraz sa musí namaľovať sám... Vyplávať na povrch ako podzemné vody.

Viera Kraicová

Monografická výstava Viera Kraicová. Obrazy 1962 1994 predstavuje diela tejto výnimočnej maliarky a ilustrátorky zo zbierky Galérie Nedbalka. Ponúka prierez jej maliarskou tvorbou od začiatku šesťdesiatych do polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom silno zastúpené sú najmä diela z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Výstava a sprievodný katalóg kontextualizujú polohy jej autorského vývinu v rámci politických, inštitucionálnych, umeleckých a rodových špecifík vtedajšieho Československa. Sledujú Kraicovej nástup na výtvarnú scénu, jej prelomové vystúpenie ako členky prvej čisto ženskej umeleckej skupiny na našom území – Skupiny 4 (1958 – 1966, spoločne s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Tamarou Klimovou).

Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu. Výstava ukazuje široký záber autorkinej tvorby, ktorá zostáva rozpoznateľná napriek tomu, že sa ustavične aktualizovala a znovuobjavovala. Nikdy však neprekročila hranice závesného obrazu, až do konca života ostala verná maliarskemu vyjadreniu svojich myšlienok a pocitov na plátne či papieri.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viera Kraicová

Prvá dáma slovenského výtvarného umenia, maliarka so spontánnou imaginatívnosťou či maliarka s hviezdou v oku – to sú veľavravné prívlastky Viery Kraicovej, ktoré podčiarkujú nielen výnimočné postavenie tejto umelkyne v histórii slovenského umenia 20. storočia, ale aj špecifické kvality jej bohatej dlhoročnej maliarskej tvorby. Svoj čas však táto činorodá umelkyňa venovala aj ilustrácii a monumentálnym návrhom. Jej život a tvorba, ostatne ako u iných jej rovesníkov a rovesníčok, boli späté s turbulentnými udalosťami a zmenami režimov v 20. storočí, ktoré významným spôsobom ovplyvnili umelecké dianie a jeho inštitucionálnu prevádzku. Boli to práve možnosti štúdia, cestovania, vystavovania, kontaktu so zahraničím, združovania sa v umeleckých skupinách, ale aj dobové rodové nerovnosti či rôzne stupne poučení a cenzúry štátnym aparátom, ktoré viac či menej priamo ovplyvňovali hľadanie nových ciest a východísk u talentovanej výtvarníčky.

Viera Kraicová (5. júl 1920, Modra – 29. apríl 2012, Bratislava) bola významná predstaviteľka slovenskej maľby a ilustrácie. Študovala na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1940 – 1944) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1945 – 1950). Pôsobila ako asistentka svojho bývalého pražského profesora Jána Želibského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1952 – 1955), od roku 1955 začala pôsobiť ako umelkyňa v slobodnom povolaní. Za svoju bohatú maliarsku a ilustrátorskú tvorbu získala množstvo ocenení.

 

Niektoré veci si naplno vychutnáte iba naživo

Adresa

 • Galéria Nedbalka, n. o.
  Nedbalova ulica 17
  811 01 Bratislava
  tel.: +421 2 20 76 60 31

Otváracie hodiny

 • Otvorené denne
 • okrem pondelka
 • 13.00 – 19.00
 • Otvorené