späť

Zážitkový kurz maľovania

Zážitkové maľovanie je úžasná psychohygiena, ktorá je tak veľmi v dnešnej dobe potrebná

Galéria Nedbalka si v spolupráci s Andrejom Augustínom pre Vás pripravila zážitkový kurz maľovania. Príhlas sa už dnes a 22.10. od 13.30-16.30 sa spolu s lektorom naučíš niečo nové.

Zážitkové maľovanie je úžasná psychohygiena, ktorá je tak veľmi v dnešnej dobe potrebná… ide o umelecké spojenie relaxu, umenia a zábavy…čas, kedy si sami s odbornou pomocou namaľujete vlastné originálne umelecké dielo, vyskúšate nové techniky maľovania a oddýchnete si pri skvelom občerstvení a spoločnosti.

 

Andrej Agustin 1964

Narodil sa v Bratislave, absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Venuje sa maľbe, pastelu, grafike, ilustráciam, textilu, maľbe na porcelán a keramiku. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, metaforicky znázorňujú meditáciu, baladu a nádej. Témou obrazov je často vnútorný život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov. „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútronú silu, že zostane vo mne a myslím naň aj vtedy, keď ho už nevidím. A láka ma stále sa k nemu vrátiť.“