späť

Vianočný koncert speváckeho zboru Apollo

Srdečne Vás pozývame na vianočný koncert Speváckeho zboru Apollo v Nedbalke.

Spevácky zbor Apollo vznikol  v roku 1995 ako vysokoškolský zbor, v ktorom spievajú študenti  z celého Slovenska študujúci na vysokých školách v Bratislave. Za veľmi krátky čas sa zbor vypracoval na kvalitný reprezentatívny zbor Slovenska o čom svedčí rad súťažných ocenení.

Apollo Chorus

Zbor zameriava svoj repertoár na súčasnú sakrálnu slovenskú tvorbu. Naštudoval a interpretoval rozsiahle skladby od vynikajúceho slovenského skladateľa Pavla Kršku. (Stabat Mater,  Rekviem,  Te Deum, Missa Solemnis). Súčasťou repertoáru zboru je aj sakrálna zborová tvorba z obdobia gregoriánskeho chorálu, renesancie, romantizmu a súčasnosti, rovnako ako ľudové piesne a koledy v zborovej úprave. V roku 2003 zbor nahral CD Moteta s dielami Antona Brucknera a v roku 2012 vznikla nahrávka diela Rekviem pre dva zbory, sóla a organ od Pavla Kršku.

Koncert sa uskutoční vďaka podpore Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis