späť

Umelecké pondelky v Nedbalke a ÚĽUVe

Bratislava 14. júla 2014 – Každý pondelok od 21. júla do 8. septembra zažijú návštevníci hlavného mesta Umelecké pondelky. V rámci tohto projektu sa interaktívne prepojí profesionálne výtvarné umenie a tvorivá dielňa. Turisti môžu nielen vidieť, ale si aj vyskúšať jedinečné spôsoby výroby. „Vychádzame im v ústrety a otvárame pre nich Galériu Nedbalku a nový program v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Vieme, že turisti majú záujem o kultúru aj v pondelok, kedy sú galérie a múzea zatvorené,“ priblížil František Stano z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

ÚĽUV vo svojom výstavno-predajnom priestore Predná izba na Námestí SNP pripravil na každý pondelok o 16. hodine komentované prehliadky aj pre zahraničných turistov k výstave mapujúcej spišský región. Návštevníci majú možnosť uvidieť modrotlačové formy z Hranovnice alebo medovníkové formy z dielne v Spišskom Podhradí. Zaujímavosťou sú aj kované zvieratká zo Ždiaru. „Každý pondelok bude v Prednej izbe remeselník predvádzať a komentovať svoju činnosť. Návštevníci si budú môcť umelecké umenie aj vyskúšať,“ dodáva vedúca oddelenia marketingu ÚĽUV Jana Melicherčíková. Počas letných mesiacov spoznáte drevorezbu, drotárstvo, výrobu textilných bábik, vyšívanie a tkáčstvo.

Milovníci výtvarného umenia sa v Galérii Nedbalka na Nedbalovej ulici zoznámia s dielami najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od konca 19. storočia až po súčasnosť. „Dúfam, že turisti využijú príležitosť umeleckých pondelkov a výstava Sochy zo zbierky galérie Nedbalka – Hmatové štúdio ich očarí. Tieto sochy si môžete nielen pozrieť, ale aj chytiť,“ informuje riaditeľka galérie Lucia Gunišová. Na štyroch poschodiach budovy pripomínajúcej Guggenheimovo múzeum v New Yorku je sprístupnená stála expozícia venovaná vývinu slovenskej výtvarnej moderny. Návštevník získa ucelený obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku v 20. storočí.

Viera Jurčiová