späť

Civilný sobáš v Nedbalke

Kruh je v ľudskej mysli oddávna spätý s večnosťou a nekonečnom, rovnako ako prsteň – symbol nesmrteľnej lásky. Pod kruhovým umeleckým dielom, ktoré oddeľuje prízemie galérie od stálej expozície, môžete spojiť vaše osudy.

Galéria Nedbalka ponúka na prenájom exkluzívne priestory v centre mesta, kde môžete mať svoj civilný svadobný sobáš. Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pôsobivý interiér s vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Vy a Vaši hostia budete obklopení slovenským moderným umením.

Svadba Nedbalka

 

Civilný sobáš mimo matriky nie je problém. Stačí o túto službu požiadať v dostatočnom časovom predstihu.

Ak sobášna sieň, ktorú snúbencom ponúka ich príslušná matrika (podľa trvalého pobytu snúbencov) nespĺňa predstavy budúcich manželov o slávnostnej atmosfére, nikto ich tam nenúti uzavrieť manželstvo.

Pre cirkevný sobáš je miesto predpísané – uzaviera sa v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi na náboženské obrady alebo náboženské úkony – neexistuje predpis, ktorý by určoval, kde má byť uzavretý civilný sobáš. Podľa zákona o rodine “snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.“ Spomínané sobášne siene majú naplniť zákonnú formuláciu “verejne a slávnostným spôsobom.”

Za príslušný poplatok je teda možné povoliť tzv. delegáciu sobáša – manželstvo sa uzavrie na inom vhodnom mieste v obvode príslušnej matriky alebo v sobášnej sieni iného mesta, pred iným matričným úradom.

Svadba je významná životná udalosť a musí byť podľa vašich predstáv. S potešením splníme Vaše prianie uskutočniť svadobný obrad v Nedbalke.