späť

Nová výstava – Zátišia

Galéria Nedbalka ako galéria moderného umenia každoročne organizuje niekoľko výstav, prostredníctvom ktorých návštevníkom a návštevníčkam predstavuje diela zo svojej zbierky, ktoré nie sú súčasťou stálej expozície.

Galéria Nedbalka 7. júna otvorila svoju novú výstavu, ktorou je výstava zátiší z jej vlastnej zbierky umeleckých diel. Aktuálne ponúka pohľad na zátišie v kontexte slovenskej výtvarnej moderny. Predstavujeme diela autorov a autoriek, ktorí/-é v 20. storočí svojou tvorbou významne prispeli k formovaniu umenia na Slovensku a ovplyvnili nasledujúce generácie.

Z literárnych prameňov sa dozvedáme, že história zátišia siaha až do antického Grécka. Na jeho označenie sa používali výrazy rhypografia alebo rhopografia, ktoré znamenali drobnosť, pričom druhý spomínaný výraz mal aj zosmiešňujúce konotácie. V porovnaní s ostatnými žánrami bolo zátišie dlhý čas považované za menejcenné s odôvodnením, že vyžaduje ,,iba“ technickú zručnosť a často skĺzava až k dekorativizmu. Zátišie však napriek tomu poskytuje umelcovi veľkú slobodu, pretože nad všetkým, čo chce zobraziť, má plnú kontrolu. Predmety si môže usporiadať a osvetliť ako len chce a navyše jeho dielo nie je závislé od trpezlivosti zobrazovanej osoby. Aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že zátišie má čisto opisný charakter, odráža sa v ňom aj sociálny a historický kontext a umelci prostredníctvom neho riešili aj duchovné problémy. V tomto prípade nadobúdajú zátišia symbolický rozmer.

Vystavené diela predstavujú tvorbu dvanástich autorov a autoriek. Každý z nich je jedinečný, no zároveň ovplyvnený širším európskym a užším stredoeurópskym kontextom. Výstava ponúka pohľad na vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia prostredníctvom konkrétneho výtvarného žánru.

Výstava: Zátišia zo zbierky Galérie Nedbalka

Miesto: Galéria Nedbalka, Nedbalova 17, Bratislava

Trvanie výstavy: 7. 6. – 17. 9. 2023

Kurátorka: Alexandra Kočišková

Vstupné: 2€