späť

PREßBURGER KLEZMER BAND – Balady (Abrahamson a iní)

26. 5. 2016 o 19:00

Projekt BALADY je ideovo založený na osobe doposiaľ neznámeho skladateľa Arie (Aladár) Ben Erez Abrahamson (1904-1992), rodáka z Topoľčian a pôsobiaceho pred emigráciou najmä v medzivojnovej Bratislave, ktorý v svojich kompozíciach zhudobňoval básne najznámejších jidiš básnikov (Sutzkever, Reisen, Rosenfeld,, Grinblatt, Bialik…). Jeho hudbu sa podarilo znovuobjaviť vďaka jeho dcére – historičke umenia Hannah, ktorá tento námet ponúkla skupine PREßBURGER KLEZMER BAND, ktorá v súčasnosti zbiera hudobné námety a zdroje v oblasti židovskej hudby z Bratislavy a Slovenska a vykonáva v tomto smere intenzívny hudobný výskum. Hudobný námet ideovo zapadá do zámeru skupiny predstaviť na rozdiel od doterajšej tanečnej hudby publiku projekt „židovských balád“, t.j. zhudobnených básní najväčších poetov píšucich v jazyku jidiš. Najmä vďaka osobe Arie ben Erez Abrahamson ide o unikátny projekt a celosvetovú premiéru a jednoznačne o zachovanie a znovuobjavenie židovského nehmotného kultúrneho dedičstva patriaceho neodmysliteľne k regiónu Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem osoby Arie Ben Erez Abrahamson nie je známy iný hudobný skladateľ z oblasti jidiš hudby pôsobiaci v Bratislave.

Lístky v predaji na recepcii galérie. Cena lístku 10€.