späť

Obraz z depozitára: Anton Jasusch: Jarný interiér lesa

Anton Jasusch, Jarný interiér lesa, 1914, olej/kartón, 74 × 56 cm

Obrazy krajiniek v Jasuschovej tvorbe vznikali najmä v rokoch 1908 – 1914 a 1920 – 1925. Krajinu ako mystický fenomén začal chápať zrejme aj vďaka dielam Ladislava Mednyánszkeho a formálne ho oslovila estetika maľby predstaviteľov skupiny Nabis, ktorú charakterizuje symbolizmus a expresívny výraz. V roku 1912 vystavuje v Košiciach a podľa zoznamu diel na výstave dominuje práve krajinomaľba. V predslove katalógu je vyzdvihovaná zrelosť tvorby, atmosféra, technika a umelcov zmysel pre farbu. V roku 1913 sa krajinomaľba ešte stále formálne drží zobrazovanej reality, ale nezvyčajný kolorit naznačuje posun a vnútorný prerod tvorby. Spôsob maľby začína čoraz viac odrážať videnie skutočnosti transformované autorovým vnútrom. Jasusch pracuje s farebnými škvrnami a oslobodzuje sa od konvenčného poňatia maľby. Tradičná perspektíva a priestorovosť ustupujú expresívnemu prejavu s dekoratívne poňatou plochou. Farebnosť v duchu symbolizmu a postimpresionizmu je niekedy delikátna, inokedy intenzívna až divoká a hraničí s fauvistickým využitím farieb.

Spracované podľa KISS-SZEMÁN, Zsófia: Anton Jasusch – Pútnici nebies. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2017.