späť

Obraz mesiaca

Portét ležiacej ženy (1940)
Eugen Nevan

Nevan ( 18.1. 1914 Liptovský Mikuláš – 15.10. 1967 Bratislava) v tvorbe nadväzuje najmä na dielo Henriho Matissa a to napríklad pri voľbe motívov, skladbe farebných plôch či plošnou kompozíciou. Na obraze je umiestnená žena ležiaca na pohovke. Je ponorená do svojho intímneho sveta. Čomu nasvedčuje prostredie nejakej oddychovej miestnosti a samotné čítanie knihy. Obraz vzbudzuje dojem ze žena sa nachádza v akejsi oáze pokoja ponorená do vlastných myšlienok a práve o navodenie takéhoto pocitu Nevanovi šlo.

Zobrazuje ženy ako senzitívne bytosti, krásne fyzicky i duševne. Zobrazuje ich zasnené či unavené. V ich intímnou svete nachádzal svoj námet. Lákal ho skutočný život zobrazovaných žien a usiloval sa o poetickú interpretáciu ženy.

Nevan - Ležiaca žena

Na plátne môžeme vidieť že sa snažil o to odhaliť podstatu vecí a javov a to redukciou formy a snažil sa ju spájať s obsahom. K objemu priestoru sa snaží dospieť pomocou kontrastu a harmónie farieb. Teda priestor zobrazuje pomocou farebných plôch, ktoré sú buď v kontraste alebo harmónii a tiež pevnou kompozíciou, ale aj v tomto prípade môžeme vidieť istý dekoratívny akcent a to na šatách ženy, či látke vankúša.

Dôležitú úlohu zohráva línia, tu znova Nevan vychádza z Matissa, ktorý tvrdí, že ak chce namaľovať ženské telo musí mu okrem pôvabu dať aj niečo naviac a to zostručnenním zmyslu samotného tela tým, že bude hľadať jeho základnú líniu.

Dielo je vystavené v kaviarni na prvom poschodí do 1.11.2023.

Alexandra Kočíšková
kunsthistorička galérie Nedbalka