späť

Obraz mesiaca: Rudolf Fila, Akt

Šesťdesiate roky 20. storočia, olej/plátno, 74 × 70 cm

Maľba Akt vznikla na začiatku autorovho zrelého tvorivého obdobia. Pohybuje sa na hranici semiabstraktnej maľby: v štruktúre maľby sa pozvoľna uvoľňujú tvary a splývajú formy. (Fila sa k tomuto spôsobu výtvarného uvažovania vrátil aj v neskoršej fáze, v tzv. telovkách, v ktorých zveličením detailov posunul maľbu do oblasti semiabstraktnej maľby a venoval sa jej štruktúre.) Vytvára sa obraz s neistými kontúrami, v ktorom sa hranice jednotlivých predmetov strácajú a spoznávame ich skôr na základe našej skúsenosti, resp. skúsenosti oka, než reálnej podoby.

Skôr tušíme, než vidíme akt ženskej postavy ako reminiscenciu, ako matnú spomienku stretnutia s ňou vo vzdialenom a neistom svete medzi snom a skutočnosťou. Oproti postave prebleskuje výrazná červená vertikála, ktorá vyvažuje maliarsku hmotu ženskej postavy. Obraz sa javí ako maliarske spodobenie tradičného duálneho, ženského a mužského princípu, resp. duchovného a pozemského princípu. Filov výtvarný lyrizmus sa tu spája s osobným zážitkom.