späť

Noc múzeí a galérií v Nedbalke

Navštívte nás v sobotu 21. mája od 13.00-23.00h. V rámci Noci múzeií a galérií máme pre Vás skvelý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Program Galérie Nedbalka

  • 13.00 komentovaná prehliadka Stálou expozíciou
  • 15.00 komentovaná prehliadka Stálou expozíciou
  • 17.00 komentovaná prehliadka Stálou expozíciou
  • 18.00 rozprávanie o živote a tvorbe Ildikó Pálovej, maľovanie postáv a portrétov návštevnikov maliarkou
  • 19.00 komentovaná prehliadka Stálou expozíciou
  • 21.00 komentovaná prehliadka Stálou expozíciou

Počas celého dňa budú deťom poskytnuté pracovné listy, ktoré môžu v spolupráci s rodičmi vyplniť pri návšteve galérie. V rámci kaviarne bude pre deti vytvorený detský kútik s priestorom na prekreslovanienie malieb.

Otvorené od 13.00h – 23.00h. Posledný vstup 22.30h.