späť

Noc múzeí a galérií v Nedbalke

Navštívte nás už túto sobotu 17. mája od 13.00-23.00h.
V rámci Noci múzeií a galérií máme pre Vás skvelý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Sprievodný program

  • 13.00 Detská prehliadka Stálej expozície
  • 14.00 Rozprávanie o živote a tvorbe Vladimíra Kompánka s kurátorkou Luciou Žilíkovou
  • 15.00 Moderná hra na ľudových hudobných nástrojoch Drahoša Daloša
  • 16.00 Prezentácia výroby ľudových hudobných nástrojov Drahošom Dalošom
  • 17.00 Koncert tria Sen Tegmento v spolupráci s Waves Slovakia a Fondom na podporu umenia
  • (Peter Machajdík, Mária Jašurdová, Juraj Hatrík)
  • 18.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
  • 19.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
  • 20.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície
  • 21.00 Komentovaná prehliadka Stálej expozície

Počas celého dňa budú deťom poskytnuté pracovné listy, ktoré môžu v spolupráci s rodičmi vyplniť pri návšteve galérie. V rámci kaviarne bude pre deti vytvorený detský kútik s priestorom na prekreslovanienie malieb.

Otvorené od 13.00h – 23.00h. Posledný vstup 22.30h.

Z verejných zdrojov podporil FPÚ

Program Galérie Nedbalka

Čas Program
15.00 komentovaná prehliadka stálou expozíciiou
15.00 portréty pre všetkých s T. Krčmérym
17.00 komentovaná prehliadka stálou expozíciiou
19.00 rozprávanie o živote a tvorbe M. Jakabčica a V. Žilinčanovej (L.Podušel - kurátor a M. Jakabčic - syn a hudobník)
20.00 komentovaná prehliadka stálou expozíciiou