späť

Noc múzeí a galérií v Nedbalke

Navštívte nás už túto sobotu 17. mája od 13.00-23.00h. V rámci Noci múzeií a galérií máme pre Vás skvelý program.

Tretia májová sobota bude patriť opäť múzeám a galériám! Slovensko sa už po desiaty raz zapojí do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov je až do noci vo viac ako 50tich mestách pripravený pestrý a bohatý program.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Program Galérie Nedbalka

  • 15.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou
  • 15.00 – 20.00 h portréty pre všetkých s T. Krčmérym
  • 17.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou
  • 19.00 h rozprávanie o živote a tvorbe M. Jakabčica a V. Žilinčanovej (L.Podušel – kurátor a M. Jakabčic – syn a hudobník)
  • 20.00 h komentovaná prehliadka stálou expozíciiou

Počas dňa budú pre deti k dispozícií pracovné listy, ktoré budú môcť za pomoci rodičov vyplniť počas prehliadky galérie.