späť

MUCHA QUARTET v Nedbalke

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom priestore.

Ciel

– poukázať na vzťah slova a hudby –

Veľa diel literárneho a hudobného umenia vzniklo vo vzájomnej koinšpirácii. Na našich predstaveniach chceme tento jav zdôrazniť a tak publiku lepšie vysvetliť vnútorné posolstvo autorov, ktoré sa do svojich diel snažili zakódovať. Tieto večery pri hudbe a slove sa budú odohrávať v umeleckom a architektonicky hodnotnom prostredí galérie Nedbalka.

 

Mucha Quartet

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k najsľubnejším mladým komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Členovia dnešného Muchovho kvarteta študujú komornú hudbu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika.
viac na www.muchaquartet.sk


Program

Štyri ročné obdobia
20.11.2013 o 18:00 v Galérii Nedbalka

Vivaldi, Mozart

Mucha Quartet

  • Juraj Tomka (husle)
  • Andrej Matis (husle)
  • Veronika Prokešová (viola)
  • Pavol Mucha (violončelo)
  • Agi Ferienčíková (čembalo)
  • Kristína Pírová (recitácia)

www.musicalitera.sk
www.muchaquartet.sk

vstupné 3€, študent, dôchodca, ZŤP 1,5€
vstupenky v predaji v Galérii Nedbalka

Drak sa vracia
4.12.2013 o 18:00 v Galérii Nedbalka

Suchoň, Zeljenka, Šostakovič
Chrobák

Mucha Quartet
Juraj Tomka (husle)
Andrej Matis (husle)
Veronika Prokešová (viola)
Pavol Mucha (violončelo)
Ľudmila Swanová (umelecký prednes)

www.musicalitera.sk
www.muchaquartet.sk

vstupné 3€, študent, dôchodca, ZŤP 1,5€
vstupenky v predaji v Galérii Nedbalka

 

Kreutzerova sonáta
22.1.2014 o 18:00 v Galérii Nedbalka

Dvořák, Janáček
Tolstoj

Mucha Quartet
Juraj Tomka (husle)
Andrej Matis (husle)
Veronika Prokešová (viola)
Pavol Mucha (violončelo)
Matúš Krátky (umelecký prednes)

www.musicalitera.sk
www.muchaquartet.sk

vstupné 3€, študent, dôchodca, ZŤP 1,5€
vstupenky v predaji v Galérii Nedbalka