späť

MUCHA QUARTET: musica_litera 2014

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom, no atraktívnom priestore Galérie Nedbalka. Veľa diel literárneho a hudobného umenia vzniklo vo vzájomnej koinšpirácii. Na našich predstaveniach chceme tento jav zdôrazniť a tak publiku lepšie vysvetliť vnútorné posolstvo autorov, ktoré sa do svojich diel snažili zakódovať.

Lístky v predaji v Galérií Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava


1. predstavenie: 25. septembra 2014, 18:00, Galéria Nedbalka
UMENIE FÚGY
Portrét Johanna Sebastiana BACHA

Johann Sebastian Bach
Goldbergove variácie, BWV 988
Knižka skladieb pre Annu Magdalénu Bachovú
Orchestrálna suita č. 3 D dur, BWV 1068
Kantáta Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147
Umenie fúgy, BWV 1080
hudobná interpretácia: Mucha Quartet

Anna Magdaléna Bachová
Malá kronika
umelecký prednes: Ľudmila Swanová

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – velikán barokovej hudby, ktorý zanechal za sebou žiarivý odkaz majstrovskej hudby v kontrapunktickom štýle s nadčasovým významom. Napísal množstvo organových skladieb, stovky chrámových kantát, katolícku omšu, pašie, husľové koncerty, Vianočné oratórium, Temperovaný klavír, celý rad suít a partít a iné skladby pre klávesové nástroje. Jeho hlavnými pôsobiskami boli Weimar, Köthen a Lipsko, kde sa napokon usadil. Vynikajúci skladateľ, organista, improvizátor a učiteľ bol tiež manželom a otcom 20 detí. Jeho druhá manželka – Anna Magdaléna Bachová (1701-1760), napísala niekoľko rokov po jeho smrti pamäti na svojho milovaného manžela s názvom Malá kronika. Vypočujte si príbeh J. S. Bacha z jej pohľadu a spoznajte ľudskú tvár tohto veľkého muža.

 

2. predstavenie: 16. októbra 2014, 18:00, Galéria Nedbalka
LISTY O UMENÍ, LÁSKE A PRIATEĽSTVE
Portrét Ludwiga van Beethovena

Ludwig van Beethoven
Sláčikové kvarteto č. 7 F dur „Rasumowsky“, op. 59/1
Sláčikové kvarteto č. 11 f mol „Serioso“, op. 95
interpretácia: Mucha Quartet

Ludwig van Beethoven
korešpondencia
umelecký prednes:Matúš Krátky

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – veľkolepý, aristokratický, zamračený, búrlivý. Neprajný osud ho postupne pripravil o to najcennejšie, čo hudobník môže mať – o sluch. Z jeho korešpondencie sa však dozvedáme, že veľký zármutok mu spôsobovali najmä nešťastné lásky… Dodnes ho považujeme za jedného z prvých slobodných umelcov, ktorý bol závislý na finančnej podpore kultúrnych mecénov. Jedným z nich bol knieža Andrej Kirilovič Rasumowsky, ruský diplomat žijúci vo Viedni, ktorý si u Beethovena objednal 3 sláčikové kvartetá, ktoré dnes poznáme ako op. 59 „Rasumowsky“. Sláčikové kvarteto op. 59/1 (1806) je prvé z Beethovenových kvartet stredného obdobia, v ktorom sa štýlovo odkláňa od jeho skorších diel tohto žánru. Sláčikové kvarteto „Serioso“, op. 95 (1810) naplno vyjadruje Beethovenov búrlivý naturel, ktorý vychádza z pochmúrnej reality (strata sluchu, odcudzenie, nešťastie v láske) a ústi do apoteózy bytia, naplno vyjadrenej jasajúcim radostným záverom skladby.

3. predstavenie: 20. novembra 2014, 18:00, Galéria Nedbalka
SVEDECTVO
Portrét Dmitrija Šostakoviča

Dmitrij Šostakovič
Sláčikové kvarteto č. 3 F dur, op. 73
Sláčikové kvarteto č. 8 c mol, op. 110
interpretácia: Mucha Quartet

Dmitrij Šostakovič
Svedectvo – zaznamenal Solomon Volkov
umelecký prednes: Alfred Swan

Dmitrij Šostakovič (1906-1975) prežil celý svoj tvorivý život v Soviestskom zväze, kde bolo spoločenské dianie poznačené masívnym ideologickým tlakom. I samotné vydanie knihy Šostakovičových spomienok „Svedectvo“, ktoré pripravil Solomon Volkov v roku 1972, mohlo (na skladateľovu žiadosť) vyjsť až po jeho smrti. Táto kniha totiž neobsahuje iba jeho názory na hudbu, ale aj na kultúru a spoločnosť, ktorá mala za sebou ťažkú etapu cenzúry a ohýbania ľudských charakterov. I samotné komponovanie komornej hudby bolo v tej dobe považované za „buržoázny prežitok“. Šostakovičova kvartetová tvorba napriek tomu obsahuje obdivuhodných 15 opusov, čím vytvoril monumentálny cyklus v oblasti tohto hudobného druhu. Sláčikové kvarteto č. 3, op. 73 (1946) možno chápať ako vykreslenie spoločenského diania pred, počas a po vojne so všetkou hrôzou, trpkosťou a letargiou, ktorá sovietske Rusko postihla. Sláčikové kvarteto č. 8, op. 110 (1960), venované „obetiam vojny a fašizmu“, nesie autobiografické črty. Patrí ku kľúčovým Šostakovičovým dielam ako aj ťažiskovým dielam povojnovej hudby.


MUCHA QUARTET

1. husle – Juraj Tomka
2. husle – Andrej Baran
viola – Veronika Prokešová
violončelo – Pavol Mucha

 

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k najsľubnejším mladým komorným telesám na Slovensku. Medzi ich najvýznamnejšie úspechy patrí 2. cena a Cena publika na medzinárodnej súťaži Premio Paolo Borciani 2014 v Taliansku, ako aj 1. cena na Medzinárodnej súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka 2014 (Praha). V máji 2014 sa zúčastnili majstrovských kurzov Académie musicale de Villecroze (FR) pod vedením Miguela da Silvu a Alfreda Brendela. Zúčastnili sa interpretačných kurzov komornej hry pod vedením Güntera Pichlera na Escuela Superior de Música Reina Sofía v Madride (jún 2014). Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, recitál vo viedenskom Musikverein, či Schubertiade Schwarzenberg. Viac na www.muchaquartet.sk

Ľudmila Swanová
Vyštudovala herectvo na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Po skončení školy pôsobila ako herečka v Divadle pre deti a mládež v Trnave, potom sa venovala výchove svojich dvoch synov. Dvadsaťjeden rokov pracovala ako rozhlasová hlásateľka. Neskôr sa ako slobodná umelkyňa vrátila k herectvu, účinkovala v menších postavách vo viacerých filmoch, v televíznych seriáloch a dabingu. V súčasnosti vyučuje už siedmy rok na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave javiskovú reč, umelecký prednes a herectvo.

Matúš Krátky
Od detstva sa venoval divadlu, bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny a na strednej škole členom folklórneho súboru Dovinka. V roku 2003 bol prijatý na štúdium herectva na VŠMU. Tu stvárnil pozoruhodné role v inscenáciách Aj kone sa strieľajú, Biele noci, Bratia Karamazovovci, Sen noci svätojánskej a ďalších. Mimo školu hosťoval v predstaveniach Tak sa na mňa prilepila v Slovenskom národnom divadle a Romeo a Júlia v divadle Astorka Korzo. V súčasnej dobe je hercom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Alfréd Swan
Divadelný, filmový a televízny herec. Roku 1973 vyštudoval odbor herectvo na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1973/74 bol hercom vo Vojenskom umeleckom súbore v Bratislave. V rokoch 1974-2001 bol členom činohry Nová scéna v Bratislave. V období 2002-2003 bol slobodným umelcom. Na svojom konte má desiatky divadelných, filmových a televíznych postáv. V súčasnosti pôsobí v divadle A.HA.