späť

Kurz zážitkového maľovania

Galéria Nedbalka vás pozýva do svojho ateliéru na zážitkové maľovanie.

Akad. maliar  Andrej Augustín vás zážitkovým spôsobom prevedie 3 hodinovým kurzom maľovania. Predlohou vám budú umelecké diela zo zbierky Galérie Nedbalka. Zážitkové maľovanie je úžasná psychohygiena, ktorá je tak veľmi v dnešnej dobe potrebná. Ide o umelecké spojenie relaxu, umenia a zábavy…čas, kedy si sami s odbornou pomocou namaľujete vlastné originálne umelecké dielo, vyskúšate nové techniky maľovania a oddýchnete si pri skvelom občerstvení a spoločnosti. Všetko potrebné k maľovaniu je v cene.

 

Andrej Agustín 1964

Narodil sa v Bratislave, absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Venuje sa maľbe, pastelu, grafike, ilustráciám, textilu, maľbe na porcelán a keramiku. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, metaforicky znázorňujú meditáciu, baladu a nádej. Témou obrazov je často vnútorný život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov. „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naň aj vtedy, keď ho už nevidím. A láka ma stále sa k nemu vrátiť.“

 

Cena: 45€

Termín:  24.03. /nedeľa/14.00 – 17.00h