späť

Kurátorsky výklad k výstave Koloman Sokol

Koncom šesťdesiatych rokov sa v tvorbe Kolomana Sokola začína posledná tvorivá etapa.

Koncom šesťdesiatych rokov sa v tvorbe Kolomana Sokola, významnej osobnosti slovenského výtvarného umenia, ktorá svojím umeleckým a humanistickým posolstvom výrazne prekročila hranice Slovenska, začína posledná tvorivá etapa.

Zmena jeho myslenia aj výtvarného rukopisu je zásadná. Už netúži po formálnej dokonalosti, akoby ho už tvaroslovie, kompozícia či priestor prestali zaujímať. Dôležitejšia je atmosféra, zobrazovanie dôležitých momentov a duševného stavu.

Kolekcia osemnástich diel zo zbierky Galérie Nedbalka, ktoré vznikali od roku 1968 do roku 1993, je kvalitatívne vyrovnaná a je výberom toho najlepšieho, čo umelec v tomto období vytvoril.

Viac o tvorbe Kolomana Sokola sa dozviete priamo od kurátora výstavy Ivana Jančára. 

Tešíme sa na Vás 30.1.2019 o 17.00