späť

Koncerty Mucha Quartet

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom priestore.

3. predstavenie: 19. december 2019, 18:00
NOX ET SOLITUDO – Krasko – Godár
Vladimír Godár:
Skladby pre sláčikové kvarteto

Ivan Krasko:
Nox et solitudo, Verše
umelecký prednes: Matúš Krátky

Ivan Krasko (1876 – 1958), vlastným menom Ján Botto, pochádzal z roľníckej rodiny z južného Slovenska (Lukovištia). Zmaturoval na nemeckom gymnáziu v rumunskom meste Brašov, neskôr vyštudoval chemické inžinierstvo v Prahe, kde začal byť literárne činný pod prvým pseudonymom Janko Cigáň. Umelecké meno Ivan Krasko mu navrhol Svetozár Hurban Vajanský, pričom vychádzal z názvu obce susediacej s jeho rodiskom – Kraskovo. Básnická zbierka Nox et solitudo (1909) je autorovou prvotinou. Ide o delikátnu spoveď podloženú hlbokým citom, má závažný obsah, vnútornú pravdivosť a nástojčivosť výrazu. Kraskov tragizmus vyviera z osobného smútku (zlý zdravotný stav po chorobe dýchacích ciest, rozchod so životnou družkou). Venuje sa aj problematike sociálnej nespravodlivosti, pomaďarčovania a zotročovania slovenského národa a pasivity mladej generácie. Zo sklamaní viní chladnú neosobnú spoločnosť; zaoberá sa i rozorvanosťou ohľadne náboženskej orientácie – zápasu viery so skepsou.

Súčasný slovenský skladateľ Vladimír Godár (*1956) je autorom hudby k mnohým filmom režiséra Martina Šulíka. Rozhodli sme sa interpretovať skladby z niektorých filmov vo verzii pre sláčikové kvarteto. Filmy Neha (1991), Všetko, čo mám rád (1992), Záhrada (1995), Orbis pictus (1997), Krajinka (2000) či Tlmočník (2018) sú sondami do duše obyčajného človeka, ktorý sa ocitá v náročných životných situáciách. Hudba Vladimíra Godára podčiarkuje psychické rozpoloženie hrdinov, alebo ho niekedy paradoxne ironizuje, čím spochybňuje domnelú vážnosť udalostí a dodáva filmom melancholický ráz. Na dnešnom predstavení pôjde o spojenie s Kraskovou poéziou, ktorej závažnosť je minimálne tak silná.

 

Mucha Quartet

www.muchaquartet.sk

Juraj Tomka – 1. husle
Jozef Ostrolucký – 2. husle
Veronika Prokešová – viola
Pavol Mucha – violončelo

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“.

V cene vstupenky je aj občerstvenie po koncerte.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Hudobny fond