späť

Koncerty Mucha Quartet

Projekt musica_litera je cyklus troch komorných hudobno-literárnych večerov, v rámci ktorých budeme prezentovať prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu v netradičnom priestore.

Veľa diel literárneho a hudobného umenia vzniklo vo vzájomnej koinšpirácii. Na našich predstaveniach chceme tento jav zdôrazniť a tak publiku lepšie vysvetliť vnútorné posolstvo autorov, ktoré sa do svojich diel snažili zakódovať. Tieto večery pri hudbe a slove sa budú odohrávať v umeleckom a architektonicky hodnotnom prostredí galérie Nedbalka.

Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k najsľubnejším mladým komorným telesám na Slovensku. Prvým učiteľom kvarteta bol Stanislav Mucha, otec violončelistu Pavla Muchu a primárius Moyzesovho kvarteta, ktoré za svojich študentských čias nieslo názov „Muchovo kvarteto“. Členovia dnešného Muchovho kvarteta študujú komornú hudbu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla, a taktiež na VŠMU v Bratislave v triede Jána Slávika.

Juraj Tomka – 1. husle, Jozef Ostrolucký – 2. husle, Veronika Prokešová – viola, Pavol Mucha – violončelo. Viac na www.muchaquartet.sk 

1. predstavenie: 17. október 2019, 18:00
VALASKÁ ŠKOLA Gavlovič – Haydn
Joseph Haydn:
Sláčikové kvarteto F dur, op. 2/4
Sláčikové kvarteto D dur, op. 64/5 „Škovránčie“

Hugolín Gavlovič:
Valaská škola, mravúv stodola
umelecký prednes: Alfréd Swan

2. predstavenie: 21. november 2019, 18:00
OBRÁZKY Z VÝSTAVY Kořínek – Kafenda – Moyzes
Frico Kafenda:
Sláčikové kvarteto D dur
Alexander Moyzes:
Štyria hudci, op. 57

Viliam Kořínek:
Obrázky z výstavy
umelecký prednes: Ľudmila Swanová

3. predstavenie: 19. december 2019, 18:00
NOX ET SOLITUDO – Krasko – Godár
Vladimír Godár:
Skladby pre sláčikové kvarteto

Ivan Krasko:
Nox et solitudo, Verše
umelecký prednes: Matúš Krátky

V cene vstupenky je aj občerstvenie po koncerte.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Hudobny fond