späť

Dielo z depozitára

Dielo mesiaca november je od Josef Ladu. Jozef Lada je jednou najvýraznejších osobností českého výtvarného umenia 20. storočia.

Od detstva kreslil a to rovnako dobre pravou aj ľavou rukou. Svoje kresby farbil žltou a červenou hlinou. Kreslil a maľoval všetko čo videl, ako život v rodnom kraji, či to, čo si predstavoval. Venoval sa časopiseckým kresbám, knižnej ilustrácii i divadelnej inscenácii.

Vystavené dielo je kolorovaná kresba, na ktorej zachytáva poľovníkov, čo dosvedčuje tradičný poľovnícky odev, pri tréningu streľby. Lada poľovníkov zobrazuje až smiešne sústredene. Využíva štylizované tvary, ktoré evokujú detské videnie sveta. Detstvo zohralo v Ladovej tvorbe dôležitú úlohu. Dielo láskavým humorom zobrazuje výjav, ktorého bol pravdepodobne sám autor svedkom. Že ide o vidiecke prostredie nám dosvedčuje pozadie, na ktorom je kostol a dedinské domy. Kresbou podáva láskavý sociálno-kritický obraz života ľudí. Zlúčil tu zložky ľudovej umeleckej tradície s výtvarnou modernosťou ilustračnej kresby a jej dobovým obsahom.