späť

Dielo z depozitára

Imrich Weiner-Kráľ - Prvý bozk

Imrich Weiner-Kráľ patril k umelcom, ktorých tvorba sa ustavične vyvíjala, a najmä po formálnej stránke. Svojou tvorbou ukazuje Weiner-Kráľ svoj záujem o každodennú realitu. Nie je to inak ani pri obraze Prvý Bozk. Je to optimistická a intímna maľba zobrazujúca jedinečný moment života dvoch mladých ľudí. V popredí sú dve postavy v objatí. Cez ich pohľady autor sprostredkúva ich radosť z daného okamihu. Samotné postavy a ich prežívanie sú pre autora najdôležitejšie, čo vidno aj na spôsobe zobrazenia. Detaily postáv sú prepracované a, naopak, pozadie je namaľované schematicky, čím autor jasne vyjadruje, čo je objekt jeho záujmu.