späť

Diela z depozitára

"Alfa a omega"
Kolekcia prítomných obrazov už na prvý pohľad odkazuje na dôležité symboly z kresťanskej tradície. Ich vystavenie je načasované na obdobie Veľkej noci, najvýznamnejšieho kresťanského sviatku.

Zachytené výjavy predchádzajú ústrednému motívu sviatku, zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Sugestívne znázornené ukrižovanie na jeruzalemskej Golgote pochádza od Vincenta Hložníka, rovnako ako obraz Pieta, na ktorom je Kristus znázornený v jednej z najrozšírenejších a najtrúchlivejších ikonografických podôb. Peter Arnold Weisz-Kubínčan ho zasa namaľoval v náručí matky ako bezstarostné dieťa obklopené zelenou prírodou, do ktorej zasadil aj iné oleje a pastely madon. Výjav nie je izolovaný od bežného pozemského života. V pozadí ženie pastier zviera a za ním sa črtajú strechy domov. V podstate ide o univerzálny obraz matky s dieťaťom, azda len anjeli a farebný náznak glorioly napovedajú, že ide o Madonu.

Ježišov portrét vytvoril Rudolf Krivoš. Naznačená podobizeň vzdialene pripomína odtlačok na turínskom plátne. Túto asociáciu umocňuje červená farba na niektorých častiach tváre, ktorú tvoria prekrývajúce sa stopy gvašu.

V súvislosti s týmito výjavmi predstavuje kostol na obraze Miloša Alexandra Bazovského priestor pre tiché memento. Ako jeden z najstarších kresťanských symbolov potom môžeme chápať aj loď, pretože za odkazom na Noemovu archu sa ukrýva spása, ktorú hľadá mnoho ľudí práve vo viere.

Zoznam vystavených diel:

Vincent Hložník – Golgota, 1944 (olej, kartón)
Vincent Hložník – Pieta, 1948 (olej, kartón)
Rudolf Krivoš – Kristus, 1962 (gvaš, kartón)
Arnold Peter Weisz-Kubínčan – Madona s dieťaťom, 30. roky 20. storočia (olej, plátno)
Miloš Alexander Bazovský – Loďka s kostolom a sýpkou, 1950 (olej, kartón)