späť

Diela z depozitára

Tancuj!
Tanec sprevádza človeka od nepamäti. Najstaršie ikonografické pamiatky túto ľudskú činnosť predstavujú ako napodobňovanie božského vzoru.

Mnohí umelci našli zdroj inšpirácie vo vyjadrení pohybom a v očarujúcej dynamike tanca. Námety čerpajú z jeho bohatých variácií, pričom inšpiratívny nie je len pohyb samotný, ale aj význam tanca v spoločenskom kontexte. Hoci formy a spôsoby tanca sa od seba výrazne líšia, spája ich pozitívny vplyv na telo aj dušu.

Gustáv Mallý namaľoval mladé dievčatá držiace sa za ruky v kruhovom tanci. Dielo vyniká uvoľneným expresívnym rukopisom. Hravá radosť a voľnosť sú podtrhnutú neformálnosťou odevu a prostredím, do ktorého je výjav zasadený. Zelená lúka sa stala tanečným parketom a hory jej robia vzdialenú kulisu.

Z obrazu Jana Hálu sa dá veľmi ľahko vyčítať rezké tempo ľudového tanca. Vo víre hudby sa krútia tri postavy oblečené v zdobených krojoch. Subtílna kresba perom a tušom je doplnená jemným, vyváženým koloritom, vďaka ktorému pôsobí trojica na prázdnom pozadí živo a dekoratívne. Tanečnice Cypriána Majerníka môžu vedľa tohto výjavu pôsobiť hrubo, ale nie menej živelne a veselo. Oproti niektorým elegantným, ušľachtilým spoločenským tancom je kankán vyzývavý a drzý. Hriešnu zábavu maliar zachytil po návrate zo študijného pobytu v Paríži, kde sa s týmto divokým tancom zoznámil na vlastné oči.

Kolekcia vybraných diel je doplnená fašiangovými výjavmi od dvoch autorov – Jána Ilavského a Rudolfa Krivoša, pretože tanec k plesovej sezóne a k oslavám fašiangov neodmysliteľne patrí.

 

Zoznam diel

Cyprián Majerník – Kankán, 1933
Jan Hála – Tanec do krutu, 1936
Gustáv Mallý – Tancujúce dievčatá, 30. roky 20. storočia
Ján Ilavský – Fašiangy, 1989
Rudolf Krivoš – Fašiangy, 1982

Text a výber diel pripravila Lucia Žilíková.
Diela si môžete pozrieť v kaviarni galérie Nedbalka.