späť

Dáždniková ulica

Dáždniky už po 6. krát skrášľujú Nedbalovu ulicu. Dáždniková ulica v réžii Galérie Nedbalka sa tento rok inšpiruje nádherným dielom Balóny od Ladislava Gudernu 1979.

Galéria Nedbalka otvorila 13.5.2023 od 13.00h  šiesty krát bratislavskú Dáždnikovú ulicu a tak aj vy máte možnosť sa stať turistami vo vlastnom meste.

Dáždniková ulica v réžii Galérie Nedbalka sa tento rok inšpiruje nádherným dielom Balóny od Ladislava Gudernu 1979.

Ladislav Guderna sa už v štyridsiatych rokoch 20. storočia dostal do kontaktu so surrealistickými princípmi. Jeho svojský surrealistický výraz sa však naplno rozvinul až počas pôsobenia v Kanade, kam emigroval v roku 1968. Tak ako väčšina Gudernových diel aj obraz Balóny je charakteristický technickou precíznosťou. Tvary sú namaľované takmer s geometrickou presnosťou. Vďaka žiarivej farebnej škále a motívu balónov pôsobí celý obraz optimisticky. Vyžaruje z neho radostná atmosféra slnečného dňa. Percipienta vťahuje do fantazijného sveta a umožňuje mu uniknúť na miesto mimo reality všedných dní.

„Sme nesmierne radi, že sa náš projekt v meste osvedčil a našiel si pravidelných návštevníkov počas letných potuliek ulicami Bratislavy. Galéria Nedbalka sa snaží rozvíjať kultúru v meste a vďaka filantropickej podpore manželov Paškovcov prinášame takéto krásne projekty do ulíc mesta.“ povedala Lucia Gunišová, riaditeľka galérie.

 Dáždniková ulica sa prvýkrát objavila v portugalskom meste Águeda pri príležitosti festivalu Ágitagueda. Farebný fenomén sa neskôr objavil v Rumunsku, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Kórei, Chorvátsku Talliansku a inde vo svete.

Dáždniková ulica bude naše mesto skrášlovať od 13.5.-13.9. 2023

#nedbalkaumbrellastreet